Voortdurende controle van grondstoffen, componenten, productie en producten

Alle binnenkomende grondstoffen, vezels of componenten die nodig zijn voor de productie van onze geokunststoffen worden onderworpen aan een strenge materiaalanalyse. Certificaten van acceptatietests die door leveranciers van basismaterialen worden ingediend, worden beoordeeld en gekwalificeerd in overeenstemming met onze productspecifieke protocollen.

Tijdens de productie van alle geokunststoffen worden aanvullende kwaliteitsborgingsmaatregelen uitgevoerd.

It goes without saying that the quality assurance department, in its organizational structure and processes, is independent of production. After all quality assurance measures have been performed as defined in the quality assurance plan, an acceptance test certificate will be issued according to ISO 10204 when requested. Material will only be released once it has passed all quality reviews, checks and has all supporting documentation completed.

These quality assurance measures are conducted for all of our products according to the current standards and guidelines in effect at that time. This continuous manufacturing quality control guarantees product performance characteristics and enables complete documentation from the raw material to the final product.

Externe audits

De geosynthetics van Naue ondergaan ook kwaliteitscontroles door derden, die meestal twee keer per jaar worden uitgevoerd. Onafhankelijke experts verkrijgen testmonsters van de verschillende productiefaciliteiten van Naue en van de verschillende producten. De eigenschappen van de geokunststofproducten worden getest en gedetailleerd gedocumenteerd, inclusief de notatie van productieprocessen, het type en de omvang van de kwaliteitscontrole en andere relevante waarnemingen. Onafhankelijke experts worden ingehuurd om projectspecifieke producteigenschappen te testen en de testresultaten te certificeren. Deze tests vormen een aanvulling op de kwaliteitscontrole die wordt uitgevoerd op zowel de grondstoffen als de eindproducten.

Kwaliteitsmanagement

Sinds december 1994 zijn de afdelingen geokunststof ontwikkeling, productie, verkoop en geotechniek van Naue GmbH & Co. KG gecertificeerd volgens ISO 9001. Deze certificering wordt regelmatig gevalideerd door geplande audits.

Met behulp van dit geïntegreerde kwaliteitsmanagementsysteem worden de eisen van de klant en/of de projecten begrepen en aan voldaan. Hoewel we er voortdurend naar streven om het kwaliteitsniveau van onze bestaande producten en diensten te verbeteren, wordt een hoogwaardige basis gegarandeerd door onze ISO 9001-normen.

Energiemanagement en milieubeheer

Het geïntegreerde procesmanagementsysteem vormt ook de basis voor certificering in milieubeheer volgens ISO 14.001 en energiemanagement volgens ISO 50.001.

Op sommige locaties zijn deze ook extern gecertificeerd.

Op verzoek sturen we je graag onze certificaten in PDF-formaat.

CE-markeringsverplichting

Sinds 01.10.2002 is CE-markering verplicht voor de meeste geokunststoffen. De CE-markering certificeert de conformiteit van een product met de betreffende Europese (EU) normen voor specifieke toepassingen en functies (afscheiding, filtratie, versterking, bescherming en drainage). Alle noodzakelijke maatregelen om de CE-markeringsverplichting te implementeren zijn op 1 oktober 2002 door Naue geïmplementeerd.

Toepassingsnormen voor geomembranen werden gepubliceerd in 2004 en 2005. Vanaf september 2006 en januari/februari 2007 is CE-markering dus verplicht voor de afdichtingsfunctie volgens de overeenkomstige normen. Dit geldt bijvoorbeeld voor geomembranen en geosynthetische clay liners. Op 14 februari 2006 ontving Naue de CE-markering voor Bentofix® geosynthetische clay liners en Carbofol® geomembranen.

Door te voldoen aan de eisen van de CE-markering worden de indexwaarden voor alle producten in een vergelijkbare vorm weergegeven. Bovenal worden de eisen voor de levensduur van geokunststoffen en de verificatie ervan gereguleerd.

We implementeren de vereisten volgens de CE-markering op alle productielocaties. Dit wordt extern gecontroleerd door een erkende instantie.