Ciągły monitoring surowców, komponentów, produkcji i produktów

Wszystkie przychodzące surowce, włókna lub komponenty potrzebne do produkcji naszych geosyntetyków podlegają ścisłej analizie materiałowej. Certyfikaty testów akceptacyjnych, przedłożone przez dostawców surowców, są weryfikowane i kwalifikowane zgodnie z naszymi protokołami dotyczącymi poszczególnych produktów.

Podczas produkcji wszystkich geosyntetyków stosowane są dodatkowe środki zapewnienia jakości.

It goes without saying that the quality assurance department, in its organizational structure and processes, is independent of production. After all quality assurance measures have been performed as defined in the quality assurance plan, an acceptance test certificate will be issued according to ISO 10204 when requested. Material will only be released once it has passed all quality reviews, checks and has all supporting documentation completed.

These quality assurance measures are conducted for all of our products according to the current standards and guidelines in effect at that time. This continuous manufacturing quality control guarantees product performance characteristics and enables complete documentation from the raw material to the final product.

Audyty zewnętrzne

Geosyntetyki Naue poddawane są również zewnętrznym kontrolom jakości, które przeprowadzane są zazwyczaj dwa razy w roku. Niezależni eksperci pozyskują próbki testowe z różnych zakładów produkcyjnych Naue, a także z różnych zapasów produktów. Właściwości produktów geosyntetycznych są testowane oraz szczegółowo dokumentowane, w tym zapis procesów produkcyjnych, rodzaj i zakres kontroli jakości produkcji oraz wszelkie inne istotne obserwacje. Do testowania specyficznych właściwości produktów i certyfikowania wyników testów zatrudniani są niezależni eksperci. Testy te stanowią uzupełnienie kontroli jakości produkcji przeprowadzanej na surowcach i produktach gotowych.

Zarządzanie jakością

Od grudnia 1994 r. działy rozwoju, produkcji, sprzedaży i inżynierii geotechnicznej Naue GmbH & Co. KG posiadają certyfikat ISO 9001. Certyfikacja ta jest regularnie potwierdzana poprzez zaplanowane audyty.

Przy pomocy tego zintegrowanego systemu zarządzania jakością rozumiemy i spełniamy wymagania klientów i/lub projektów. Staramy się nieustannie podnosić poziom jakości naszych istniejących produktów i usług, a gwarantem wysokiej jakości są nasze standardy ISO 9001.

Zarządzanie energią i zarządzanie środowiskowe

Zintegrowany system zarządzania procesami stanowi również podstawę certyfikacji w zakresie zarządzania środowiskowego zgodnie z ISO 14.001 i zarządzania energią zgodnie z ISO 50.001.

W niektórych lokalizacjach przeprowadzana jest również certyfikacja zewnętrzna.

Na życzenie, chętnie udostępnimy nasze certyfikaty w formacie PDF.

Obowiązek oznakowania CE

Od 01.10.2002 oznakowanie CE jest obowiązkowe dla większości geosyntetyków. Oznakowanie CE potwierdza zgodność produktu z odpowiednimi normami europejskimi (UE) dla określonych zastosowań i funkcji (separacja, filtracja, wzmocnienie, ochrona i drenaż). Wszystkie środki niezbędne do wdrożenia obowiązku oznakowania CE zostały przeprowadzone przez Naue w dniu 1 października 2002 r.

Normy stosowania geomembran opublikowane zostały w 2004 i 2005 roku. W związku z tym od września 2006 r. i stycznia/lutego 2007 r. oznakowanie CE jest obowiązkowe dla funkcji uszczelniania, zgodnie z odpowiednimi normami. Dotyczy to na przykład geomembran i geosyntetycznych wykładzin iłowych. W dniu 14 lutego 2006 r. firma Naue otrzymała znak CE dla geosyntetycznych wykładzin iłowych Bentofix® i geomembran Carbofol®.

Dzięki spełnieniu wymagań oznakowania CE, wartości charakterystycznych parametrów prezentowane są w porównywalnej formie dla wszystkich produktów. Przede wszystkim uregulowane zostały wymagania dotyczące żywotności geosyntetyków oraz ich weryfikacji.

We wszystkich zakładach produkcyjnych wdrażamy wymagania zgodne z oznakowaniem CE. Jest to monitorowane zewnętrznie przez jednostkę notyfikowaną.