Oplossingen voor stortplaatsen

Veilig afvalbeheer vereist naleving van de plaatselijke voorschriften voor stortplaatsen. De geokunststofsystemen van Naue voldoen zonder uitzondering aan deze eisen, ze zijn van de hoogste kwaliteit. Onze moderne stortplaatsoplossingen voor het terugwinnen en herontwikkelen van vervuilde locaties en voor het afdekken, tussentijds afdichten en afdichten van de bodem beschermen het milieu tegen vervuiling, verontreiniging en degradatie. Hun functie varieert van bescherming, filtratie, scheiding en drainage tot versterking; ze zijn bestand tegen corrosieve, ontvlambare en giftige stoffen. Ze zorgen voor aanzienlijke besparingen in het bouwproces, zowel wat betreft de aankoop van materialen als de bouwtijd, en maken een efficiënt hergebruik van lokale grond mogelijk.