Bij sluiting moeten stortplaatsen worden afgedekt

De specifieke eisen voor permanente afdichtingssystemen voor stortplaatsen van klasse I (inert afval), II (vast stedelijk afval, ongevaarlijk afval) en III (gevaarlijk afval) worden doorgaans beschreven in de nationale voorschriften.

Aan alle onderdelen van het afdichtingssysteem worden hoge veiligheidseisen gesteld. Elk geokunststof moet worden goedgekeurd door de overheid of een nationaal agentschap. Als onderdeel van het goedkeuringsproces moet uit testgegevens blijken dat de onderdelen van het afdichtingssysteem ten minste 100 jaar meegaan.

Bovendien is de belangstelling voor mogelijke herontwikkeling van een voormalige stortplaats aanzienlijk toegenomen, waardoor de sluitingscontroles nog belangrijker worden. Geokunststof afdeksystemen bieden een veilige, kosteneffectieve, milieuvriendelijke oplossing voor herhaalbare afdichtingen van hoge kwaliteit.

Voor de oppervlakteafdichting van stortplaatsen van klasse I is meestal slechts één geokunststof component nodig, zoals een geomembraan of een bentonietmat. Dit onderstreept de prestatiekwaliteit van, en het vertrouwen in deze materialen.

Volgens verschillende nationale en internationale voorschriften voor stortplaatsen, zoals de Europese Richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen, moeten ontwerpen van klasse II twee afdichtingscomponenten hebben. Deze elementen moeten elkaar controleren, dus moeten ze van verschillende samenstelling zijn. De combinatie van een bentonietmat (geosynthetic clay liner, GCL) met een geomembraan is een veilige, kwalificerende, gevestigde en erkende aanpak voor succesvolle ontwerpen op lange termijn.

Om een beter ecologisch, economisch en prestatiegericht GCL voor stortplaatstoepassingen te verkrijgen, kan een multicomponent Bentofix® GCL met een ondoordringbare polyethyleencoating worden gebruikt in een stortplaatsafdichting. Het maakt GCL-installaties nog effectiever, veiliger en duurzamer omdat twee barrièresystemen in één stap worden geïnstalleerd. De meercomponenten Bentofix GCL verbetert de algehele prestaties en vermindert de risico’s van een enkel bekledingssysteem.

Afdekoplossingen voor stortplaatsen

Carbofol® HDPE geomembranen worden gebruikt met BAM- en KIWA-goedkeuring of andere nationale goedkeuringen in stortplaatsen van klasse 1 (inert afval) als enig afdichtingselement. In stortplaatsen van klasse II (vast stedelijk afval; niet-gevaarlijk afval) en III (gevaarlijk afval) wordt Carbofol® gebruikt in combinatie met een mineraal/kleilaag (bv. verdichte kleilaag). Dit geomembraan voldoet aan de strenge chemische en fysische eisen die nodig zijn voor een veilige stortplaats met een lange levensduur. Het oppervlak van Carbofol® is glad (voor hellingen tot ongeveer 1:9) of homogeen gestructureerd (voor steilere hellingen). Deze oplossing vormt een sterke barrière tegen infiltratie van regenwater en migratie van methaan.

Bentofix® bentonietmatten (GCL) zijn composietmaterialen die bestaan uit twee lagen geotextiel die een kern van sterk opzwellend natriumbentoniet in poedervorm omhullen. De drie lagen zijn zeer dicht en door en door met naalden op elkaar geponst en de vezels zijn verankerd (“Thermal Lock”) in het onderste geotextiel. Door het geotextiel tijdens de productie met naalden te perforeren en een gepatenteerd Thermal Lock-proces te gebruiken, worden de geotextielvezels stevig met elkaar verbonden over het hele oppervlak van het materiaal. Dit voorkomt erosie van bentoniet en verhoogt de duurzaamheid van het materiaal. Bentofix® GCL’s vervangen dikkere, complexer te construeren traditionele minerale afdichtingen. De geosynthetische benadering zorgt voor een barrière die beter bestand is tegen uitdroging en zichzelf afsluit tegen schade aan de installatie. De interne schuifsterkte en wrijvingseigenschappen van Bentofix® zijn ook voldoende voor steilere hellingen.

Loading...