Innovatieve oplossingen voor dijkconstructies met geokunststoffen

Geokunststoffen spelen in moderne dijkontwerpen een grote rol en bieden vele voordelen. Bentofix® bentonietmatten (GCL’s) worden gebruikt als afdichtingssystemen voor dijktaluds en uiterwaarden. Deze bentonietmatten bieden een kosteneffectief, duurzaam alternatief voor conventionele minerale afdichtingen (bijvoorbeeld gecompacteerde klei). Filtergeotextiel zoals Secutex® H en Secutex® verlengen de levensduur van de drainagelaag en voorkomen piping onder dijken. Geogrids vergroten de externe stabiliteit van een dijk en versterken aangesloten wegbodems. Deze oplossingen verminderen ook de potentiële impact van differentiële zetting in een dijklichaam. Bovendien kunnen dankzij de constructie- en belastingoverdrachtsefficiëntie van geogridwapening taluds en muren aan de water- of landzijde van een dijk worden gebouwd met een minimaal ruimtebeslag, waardoor wapening ideaal is voor locaties met beperkte ruimte.

Al deze geokunstsof materialen – bentonietmatten, geotextielen, geogrids – bieden bewezen technische oplossingen die aan de locatie kunnen worden aangepast. En omdat het ontwerp en de specificatie van geokunststoffen is gebaseerd op herhaalbare gegevens, is documentatie voor alle producten direct beschikbaar om te garanderen dat ze voldoen aan de minimale technische vereisten van een project of deze zelfs overtreffen.

Voordelen van bentonietmatten in dijken

 • Sterk zwellend natriumbentonietpoeder zorgt voor uitzonderlijke afdichtingsprestaties

 • Ingekapseld bentonietpoeder beschermd tegen piping en erosie

 • Zelfdichtende bentonietmatten en overlappen. Weerstand tegen uitdroging

 • Overdracht van schuifspanning in meerdere richtingen

 • Robuust tegen installatieschade

 • Lage installatiekosten in vergelijking met verdichte kleilagen

Filtergeotextiel voor dijkkerndrainage

 • Verbetert de drainage-efficiëntie op lange termijn tussen de dijkkern en de drainagekern

 • Langetermijn filterefficiëntie van het geotextiel

 • Voorkomt piping

 • Geselecteerde producten zijn BAW-getest op basis van de “Guidelines for Testing Geotextiles for Navigable Waterways” (RPG).

 • Snelle en eenvoudige installatie door afrollen

 • Voor installatie onder water zijn zandmatten verkrijgbaar

Geogrids & composieten voor bouwen op slappe ondergrond en wegversteviging

 • Gelegd geogrid van monolithische strips met hoge elasticiteitsmodulus met gelaste verbindingen

 • Economische en lichtgewicht oplossing

 • Secugrid® zorgt voor een onmiddellijke vergrendeling met de omringende grond

 • Hoge wrijvingseigenschappen versterken de structurele sterkte nog verder

 • Platte monolithische staven zijn uiterst robuust en bestand tegen dynamische belastingen

 • Combigrid® combineert verschillende functies in één product: versterking en stabilisatie met Secugrid® geogrid en filtratie/scheiding met Secutex® nonwoven geotextiel.

 • Combigrid® kan direct op slappeondergrond worden geplaatst en zorgt voor scheiding en filtratie

 • Secugrid® biedt superieure chemische weerstand, lage kruipneiging en extreem hoge sterkte bij lage rek (hoge modulus).

 • Verbetert de externe stabiliteit van de dijk

 • Vermindert differentiële zettingen van dijklichamen en wegen

Geokunststoffen voor kerende muren in dijken

 • Het ontwerp van een dijk met een versterkt talud of keermuur heeft minder ruimte nodig en geeft ruimte voor de aanleg van infrastructuur aan landzijde

 • Verschillende soorten bekledingen beschikbaar voor versterkte steile taluds en muren

 • Taluds tot 45° kunnen worden geïnstalleerd zonder speciale bekledingselementen

 • Hellingen tot 70° kunnen worden geïnstalleerd met behulp van een “wrap-around” constructiemethode

 • Hellingen tot 90° kunnen worden ontworpen met bekledingselementen van natuursteen, schanskorven, steenslag of geprefabriceerde betonelementen.

Loading...