Hoe de wereldwijde mijnbouw zijn kosten beheerst en de milieuprestaties verbetert

De dagelijkse ontginningssnelheden, de schaal van single-site operaties en de kosten die gepaard gaan met de ontginning nemen elk jaar toe. Vooruitgang in de winningstechnologieën heeft de terugwinning uit ertslichamen sterk verbeterd. Mijnontwerpen die voorheen te groot voor mogelijk werden gehouden, worden elk jaar of elke twee jaar gerealiseerd, zodat een gemiddelde mijn vandaag de dag aanzienlijk groter is dan een gemiddelde mijn slechts 10 jaar geleden.

Om op deze schaal te bouwen, wat vaak noodzakelijk is vanwege de marktprijzen en de concurrentie om steun van investeerders, is er veel engineering nodig om mijnen economisch haalbaar en milieuvriendelijk te maken.

Mijnbouwbedrijven bereiken hun doelen met geokunststof materialen.

Een groot deel van de jaarlijkse wereldproductie van geomembranen wordt gebruikt door de mijnbouwindustrie, en daar is een goede reden voor. Heap leaching is sterk gegroeid als techniek om waardevol materiaal uit erts te winnen. Ertsbergen van 200 m worden aangelegd. Ontwerpen voor berg- en daluitloging worden geïmplementeerd. Geokunststof bekledingssystemen houden de waardevolle oplossing vast zodat deze niet verloren gaat door doorsijpeling naar de bodem en niet in plaatselijke waterwegen terechtkomt. Goud, koper, nikkel, uranium en zelfs zeldzame aardmetalen worden op hopen geloogd. Geokunststoffen houden de waardevolle componenten vast en isoleren het afval (de residuen), wat economische en milieuvoordelen oplevert voor de locatie.

“Regenjassen” houden regenwater buiten de ertsbergen zodat de waardevolle oplossing niet wordt verdund. De verwerking is efficiënter op deze manier. Bovendien beschermen geokunststof bekledingssystemen de watervoorraden op het terrein. Nu de waterkosten in sommige regio’s de afgelopen vijf jaar met 300% zijn gestegen, kan waterbesparing bij afgelegen mijnbouwactiviteiten de kosten aanzienlijk verlagen.

Inperking is niet de enige oplossing die nodig is om mijnbouw concurrerend en levensvatbaar te houden. Een groot aantal geotechnische werken is vereist voor operationele prestaties en milieuveiligheid. Versterking met geogrid stabiliseert bermen, taluds, brekermwanden en andere grondconstructies. Ze verstevigen toegangswegen zodat ladingen van 100 ton jarenlang dagelijks op locatie kunnen passeren zonder kostbare defecten aan de weg. (Een mijn kan miljoenen dollars per dag verliezen als een toegangsweg het begeeft). Geotextiel zorgt voor scheiding van granulaire lagen, filterstabiliteit in geotechnische constructies en bescherming van andere geokunststoffen.

In combinatie verbeteren deze materialen de terugwinning van waardevolle materialen, isoleren ze verontreinigd afval, houden ze locaties open en maken ze de sluiting efficiënter en goedkoper.