Secugrid® geogrids

Geogrids gemaakt van op elkaar gelegde voorgespannen, monolithische polyester (PET) of polypropyleen (PP) platte of profielstaven met gelaste verbindingen. Secugrid® geogrids combineren een hoge stijfheid en lage kruipneiging met extreme robuustheid.

Typische oplossingen met Secugrid®

Stabilisatie en versterking van de funderingslaag

Secugrid® biaxiale PP/PET geogrids stabiliseren en versterken ongebonden granulaire lagen door laterale opsluiting en mobilisatie van trekweerstand. Typische toepassingen zijn bijvoorbeeld tijdelijke wegen, permanente verkeersgebieden, spoorwegen en werkplatforms.

 • Minimaliseren van zijdelingse beweging binnen de funderingslaag
 • Verbetering van de draagkracht
 • Verlenging van onderhoudscycli/ontwerplevensduur

Wanden en taluds

Secugrid® biaxiale en uniaxiale PET geogrids werken samen met de omringende grond om grondconstructies sterker en duurzamer te maken tegen toegepaste belastingen.

 • Taluds tussen 45° en 90° zijn haalbaar
 • Grote verscheidenheid aan bekledingssystemen (begroeiing, schanskorven, betonblokken/panelen)
 • Gebruik van lokaal beschikbare grond mogelijk
 • Snelle en economische oplossing in vergelijking met conventionele methoden (betonnen keermuren)

Ophoging op slappe grond

Secugrid® uniaxiale PET geogrids verhogen de stabiliteit van ophogingen op slappe bodem – tijdens de bouwfase en in de gebruiksfase.

 • Verhoogde stabiliteit van de dijk
 • Snellere bouwvoortgang door kortere consolidatieperioden
 • Beperking van differentiële zettingen bij een heterogene ondergrond
 • Stabiliteit op lange termijn (lage kruipneiging/hoge weerstand op lange termijn)

Platform voor belastingoverdracht over palen

Secugrid® uniaxiale PET-geogrids worden gebruikt voor het versterken van platforms voor het overbrengen van belastingen op palen om de stabiliteit en zettingen van taluds te beheersen. De palen brengen de belasting van de ophoging via de slappe samendrukbare grondlaag over naar een diepere, draagkrachtigere laag. De ontlasting van de zachte grond wordt bereikt door de belasting te verdelen binnen de versterkte funderingslaag in de richting van de palen.

 • Grotere paalafstanden (door hoge treksterkte)
 • Absorptie van laterale drukkrachten maakt schoor zetten van palen overbodig
 • Beperking van differentiële zettingen
 • Geen wachttijden voor consolidatieprocessen

Overbruggen van sinkholes en mijnbouwleemtes

Secugrid® PET uniaxiale geogrids worden onder ophogingen of vullagen geïnstalleerd om de vervorming van het oppervlak door verzakkingen te beperken. Deze holtes kunnen het resultaat zijn van natuurlijke processen (bv. subrosie in kalkrijke gebieden) of kunstmatige processen (bv. grondwateronttrekking of ondergrondse mijnbouw).

 • Minder risico op ongelukken in geval van zinkgaten/mijnleegtes
 • Verhoogde veiligheid dankzij de hoge vervormbaarheid van het systeem
 • Economisch en ecologisch alternatief voor stijve plaatfunderingen

Voordelen van Secugrid®

Secugrid® PET/PP geogrids zijn de keuze voor alle toepassingen waar een hoge treksterkte gedurende een lange levensduur vereist is. De selectie van de gebruikte polymeren in combinatie met de toegepaste producttechnologie garandeert een robuust en duurzaam stabilisatie- en wapeningsproduct.

Hoge spanningsabsorptie bij lage rekken

Schuifspanningen in granulaire bodems worden aanzienlijk verminderd wanneer relatief kleine axiale rekken (< 2%) worden bereikt. Geogrids verminderen vervorming en verhogen de stabiliteit, veiligheid en bruikbaarheid van versterkte grondconstructies. Het spanning-rek gedrag van geogrids beïnvloedt de beschikbare sterkteabsorptiecapaciteit van bodems, vooral bij lage spanningen, waardoor spoorvorming, opbolling en scheurvorming en andere faalmechanismen in wegen en andere versterkte bodemconstructies worden verminderd. Secugrid® heeft een hoge modulus (hoge treksterkte bij lage rek (fig. 1)) en vertoont een lage kruipneiging. Dit is essentieel voor veilig, economisch duurzaam constructiewerk en een hoge onderhoudsvriendelijkheid.

Efficiënte interactie tussen bodem en geogrid

Secugrid® geogrids absorberen trekkrachten die op de grond worden uitgeoefend en verdelen de spanningen via de vlakke en stijve staven. Deze overdracht van spanningen vindt plaats via twee verschillende mechanismen: het in elkaar grijpen van de granulaire grond met de roosteropeningen (ook wel stabilisatie genoemd) en wrijving tussen de grond en het gestructureerde oppervlak van de Secugrid® staven. De openingen zorgen voor een volledige of gedeeltelijke indringing van de gronddeeltjes, die vervolgens tegen de ribben (platte staven) botsen, waardoor het bovenliggende granulaat/grondmateriaal wordt ingesloten dankzij de stijfheid en sterkte van de ribben. Bovendien zorgt de hoge torsiestijfheid voor de essentiële duurzaamheid voor langdurige vergrendelingsprestaties. Het gecombineerde effect van de in elkaar grijpende grond en de hoge trekstijfheid van het geogrid minimaliseert de vervorming van de grond en garandeert de integriteit van de versterkte structuur.

In elkaar grijpende werking gedemonstreerd door een met Secugrid® geogrid versterkte grindkolom die een bestelwagen ondersteunt

Meer geogrids

Secugrid® HS combineert een hoge treksterkte en lage kruipneiging met extreme robuustheid en weerstand.

Combigrid® is een composiet van een geogrid gemaakt van op elkaar gelegde uitgerekte, monolithische platte staven met gelaste verbindingen en een mechanisch gebonden geotextiel dat binnen de geogridstructuur is gelast.

Loading...