Secutex® Green 100% biologisch afbreekbaar, mechanisch gebonden nonwoven

Dankzij de gecertificeerde biologische afbreekbaarheid zijn resten van het product niet schadelijk voor het milieu. Secutex® Green is UV-bestendig. Het geotextiel kan daarom worden gebruikt in onbedekte toepassingen.

Naue GreenLine

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in alle aspecten van ons dagelijks leven. Geotechnische oplossingen dragen al lange tijd bij aan meer duurzaamheid in de bouw. Onze Naue GreenLine gaat nog een stap verder door zich uitsluitend te richten op biologisch afbreekbare producten.

Duurzaamheid

Verminderde transportemissies en verbeterde CO2-balans.

Biologisch afbreekbaar

Gecertificeerde afbreekbaarheid, zowel in industriële compostering als thuiscompostering en onder geschikte omstandigheden in het milieu.

Hernieuwbare grondstoffen

Gebruik van uitsluitend organische, natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen.

Opneembaar

Verwerking van het organisch nonwoven geotextiel door bodemorganismen, micro-organismen en schimmels.

Typische oplossingen met Secutex® Green

Tuinieren en landschapsarchitectuur

Secutex® Green kan worden gebruikt in tuin- en landschapsarchitectuur onder paden ter bescherming van de bodem of als erosiebescherming. Aan het einde van de levensduur nemen vegetatie en hun wortels de gewenste filtereigenschappen over en zorgen ze ervoor dat de bodem wordt vastgehouden.

Tijdelijke aanleg van wegen en paden

Secutex® Green is geschikt voor gronscheiding, als filterlaag tegen ongewenst transport van bodemdeeltjes en als beschermlaag, vooral voor kwetsbare gebieden zoals wandelpaden in landschapsbeschermingsgebieden en natuurreservaten.

Oeverbescherming/natuurlijke ontwikkeling van waterlopen, kustbescherming en bescherming tegen uitschuring.

Achter beschoeingen dient Secutex® Green om de grond vast te houden totdat vegetatie deze functie overneemt. Secutex® Green kan ook worden gebruikt als filterlaag tussen verschillende korrelgroottes totdat de wortels de grond stabiliseren. Secutex® Green is ook verkrijgbaar als geotextiele zandbak Secutex® Green Soft Rock.

Project voordelen

  • Op locatie achterblijven blijven of composteren na renaturatie

  • Er komt geen kunststof in het milieu tijdens installatie, gebruik of hergebruik.

  • UV-bestendig

Voordelen van Secutex® Green

Secutex® Green is geschikt voor alle toepassingen waar een tijdelijke oplossing nodig is.

Verwachte levensduur

De toepassingsmogelijkheden en het behoud van de functie zijn afhankelijk van de locatiefactoren zoals bodem, water en klimaatomstandigheden van het betreffende project. In de regel kan worden uitgegaan van een levensduur van drie jaar. De productspecifieke levensduur hangt grotendeels af van de biologische activiteit van de omgeving.

Robuustheidsklassen geotextiel

De industriële productie van de vezels en het constante naaldproces zorgen voor een continue en reproduceerbare kwaliteit van het nonwoven. Daarom kan het worden ingedeeld in een van de geotextiel robuustheidsklassen GRK (volgens de folder over het gebruik van geosynthetics in grondwerken voor de wegenbouw). Secutex® Green is verkrijgbaar in de robuustheidsklassen GRK 2 tot GRK 5 en in breedtes van 2m, 4m en 6m.

Geschatte levensduurbehoud volgens toepassing en verwachte omgevingscondities

bevestigt de conformiteit van het product met Euronorm EN 13432, “Eisen voor het terugwinnen van verpakking door compostering en biologische afbraak”.

garandeert volledige biologische afbreekbaarheid in tuincompost.

garandeert biologische afbreekbaarheid in een industriële composteerinstallatie.

garandeert biologische afbraak in een natuurlijke zoetwateromgeving.

garandeert volledige afbraak in natuurlijke grond.

garandeert biologische afbreekbaarheid in een natuurlijk zeewatermilieu.

Loading...