Bouwwegen en gebieden met zwaar verkeer

Oplossingen met geokunststofsystemen worden gebruikt bij de aanleg van tijdelijke wegen en verkeersgebieden die niet onder nationale richtlijnen vallen, zoals bouwwegen, parkeerplaatsen, bospaden en toegangswegen.

Verbetering van de draagkracht

Bij de aanleg van gebieden met veel verkeer, zoals parkeerterreinen, is een stabiele ondergrond met voldoende draagvermogen vereist. Bij installatie tussen de ondergrond en de funderingslaag zijn Secugrid® Q geogrids, gemaakt van zeer sterke, geëxtrudeerde monolithische platte staven met gelaste verbindingen, bijzonder geschikt voor deze toepassing.

De grofkorrelige dekgrond grijpt in elkaar met het Secugrid® Q geogrid (roosteropeningen ≥ 28 mm), waardoor een verbinding ontstaat. Deze onmiddellijke vergrendeling zorgt voor een horizontale krachtoverdracht die de draagkracht van de grond vergroot dankzij de hoge krachtabsorptie van Secugrid® – zelfs bij geringe rek. De vereiste draagkracht kan worden bereikt zonder extra dure grondvervanging en in sommige gevallen kan de dikte van de funderingslaag worden verminderd.

Secutex® nonwoven scheidings- en filterfunctie wordt gebruikt om de verplaatsing van fijne deeltjes naar de funderingslaag te voorkomen. De ontwerpbenaderingen voor de nonwoven worden in meer detail beschreven in de hoofdstukken “Filtratie met geotextiel” en “Scheiding met geotextiel”. Om de installatie te vergemakkelijken en de schuifsterkte over te brengen, worden Secugrid® en Secutex® componenten vooraf gefabriceerd tot een gelijmd composietproduct – Combigrid®. Op extreem zachte ondergronden kan de draagkracht aanzienlijk worden verbeterd door meerdere lagen Secugrid® geogrids te gebruiken.

Vermindering van spoorvorming

Bij de aanleg van onverharde wegen (bijv. bospaden en tijdelijke bouwwegen) op een zachte ondergrond moeten spoorvorming en vermenging van het afdekmateriaal met de ondergrond worden vermeden. Combigrid® of Secugrid® geogrids kunnen de verdeling van de belasting aanzienlijk verbeteren en spoorvorming en vermenging van grond minimaliseren.

Spanning-rek-gedrag

In tegenstelling tot de scheidingsfunctie van geotextiel, vereist wapening een product met lage rekkarakteristieken. Secugrid® geogrids hebben geen door het product geproduceerde rek. Met de stijve knooppunten van de gelaste wapeningsstaven heeft Secugrid® minder dan 8% breukrek. Voor productvergelijkingen en ontwerpkwesties wordt vaak de krachtabsorptie bij 2% en 5% rek gebruikt.

Installatie robuustheid

Bij het installeren en verdichten van grofkorrelige afdekmaterialen en funderingsmaterialen kan de wapening onderhevig zijn aan hoge dynamische spanningen. Dankzij de dikke, robuuste, monolithische wapeningsstaven hebben Secugrid® geogrids en Combigrid® een hoge weerstand tegen installatiebelastingen.

Conclusie

Bij de aanleg van onverharde wegen en gebieden met veel verkeer worden vaak geokunststofoplossingen op basis van geogrid gebruikt, vooral op zachte ondergronden. Secugrid® geogrids worden geïnstalleerd om de draagkracht van de grond te verbeteren, om dure uitgraving en verdichting te vermijden en om in sommige gevallen de dikte van de funderingslaag te verminderen. Combigrid® kan de verplaatsing van fijne deeltjes naar de funderingslaag effectief voorkomen. Vergeleken met conventionele bouwmethoden is het gebruik van geokunststoffen een economisch en effectief alternatief.

Loading...