Oplossingen voor grondwaterbescherming

Geokunststoffen spelen een belangrijke rol bij de bescherming van grondwater tegen verontreiniging. Naue’s hoogwaardige één- of tweecomponenten geokunststof afdichtingssystemen kunnen effectief en economisch worden gebruikt in industriële faciliteiten of voor de aanleg van wegen in milieugevoelige gebieden.