Wanneer de waardevolle afzetting van een erts, zoals koper of goud, wordt gewonnen, is wat overblijft van het erts afval.

Vaak is het een hoog percentage van het erts dat in de mijn wordt verwerkt. Om milieuschade op lange termijn te voorkomen, moeten residuen die mogelijk verontreinigd zijn door het winningsproces of die voor het milieu schadelijke bestanddelen bevatten, worden geïsoleerd.

Ingenieurs die aan mijnen werken, moeten voldoende ruimte vrijmaken voor een goede insluiting van residuen. Deze zone moet volledig of grotendeels afgedicht worden met een ondoordringbaar geokunststof (bv. geomembraan) of samengesteld bekledingssysteem (bv. geomembraan/bentonietmat). Deze afdichtingssystemen beschermen de bodem en de wanden van een opstuwing. Vaak wordt het oppervlak van de residuen na sluiting van de cel of mijn bedekt met een geokunststof systeem.

Naarmate mijnterreinen groter worden, is de techniek die nodig is om het volume aan residuen goed in te perken, intensiever geworden. Deze schaalvergroting van de insluiting vereist vaak niet alleen bekledingssystemen, maar ook versterkings- en afdichtingssystemen voor omtrekbermen op residubekkens. Zwakkere bermen met alleen grond lopen het risico van verzadiging, erosie en falen.

Bovendien vereist de toenemende diepte van opslagbassins voor residuen een sterker insluitingstechnisch ontwerp. De gebruikte geokunstsoffen moeten duurzaam zijn en zich op lange termijn hebben bewezen in agressieve omgevingen. De diepte van een residubekken kan bijvoorbeeld meer dan 75 m bedragen. In deze gevallen is het verontreinigde, meestal slibachtige afval te diep en te gevaarlijk om het bekledings- en versterkingssysteem te kunnen monitoren. Aangezien de milieuveiligheid van de locatie afhangt van deze milieubeschermingssystemen, moeten de gekozen geokunststoffen betrouwbaar zijn.

Naue Oplossingen voor residubeheer

Carbofol® geomembranen van hogedichtheidpolyethyleen (HDPE) hebben een uitzonderlijke weerstand tegen chemicaliën, spanningsscheuren en UV-straling. Hun duurzaamheid en chemische compatibiliteit wordt goed ondersteund door data en projectgegevens over het beheer van residuen.

Secutex® geotextiel biedt langdurige, robuuste bescherming van en wrijvingsstabiliteit voor geomembranen, bermfiltering, hellingstabiliteit en nog veel meer.

Secugrid® en Combigrid® geogrids bieden een hoge weerstand tegen chemische en biologische bedreigingen. Hun homogene platte staven en lasverbindingen met hoge sterkte bieden langdurige, robuuste versterking van grondconstructies.

Daarnaast bieden samengestelde bekledingsoplossingen (Carbofol® geomembranen met Bentofix® GCL’s) efficiënte bekledingsprestaties op lange termijn en uitzonderlijke milieubescherming in installaties voor het beheer van residuen.