Erosiebeschermingssystemen ondersteunen de ontwikkeling van een bijna natuurlijk geulverloop

Systemen voor permanente en tijdelijke erosiebescherming ondersteunen de ontwikkeling van natuurlijke waterlopen. Ze gaan erosie tegen door vloeistoffen zoals wind of water, maken grondwaterbescherming mogelijk en helpen de waterkwaliteit en habitatdiversiteit te verbeteren.

Voor greppels en beken ligt de nadruk op het creëren van een geschikt en natuurlijk oppervlak voor flora en fauna dat ook voldoet aan de milieuprincipes, bijv. die van de EU Kaderrichtlijn Water.

Tijdelijke natuurvezelsystemen

100% biologisch afbreekbare natuurlijke vezelsystemen met kokosvezels zijn ideaal voor tijdelijke installatie. Erosiebescherming met kokosvezels zijn ideaal voor tijdelijke installatie. Ze verminderen de stroomsnelheid en ondersteunen de hydraulica van de beek.

Georollen maken het bijvoorbeeld mogelijk om de stroming specifiek aan te passen en bieden daardoor watermorfologische procesgebieden. Door de grootte van de afzonderlijke semipermeabele elementen en de gewijzigde stroming kunnen stromings- en dwarsdoorsnedevormen, stroomschaduwen, uitschuring, beddingen en taluds worden gevormd. De resulterende complexe dynamische structurele diversiteit zorgt voor extreem goede ecologische omstandigheden in stromende wateren.

Typische oplossing

  • Begroeiing van greppel-/beektaluds

  • Begroeide dijken

Permanente geotextielsystemen

Voor permanente installatie zijn geomat-productcombinaties van 3D Mesh en nonwoven componenten geschikt. De erosiebeschermingsmatten zijn modulair en bestaan uit een UV-gestabiliseerd, biologisch en chemisch resistent 3D-weefsel.

Ze verminderen de stromingsenergie op de geulen en de beekbodem zodat alleen kleinere deeltjes kunnen worden getransporteerd en bieden ruimte voor sedimentatie. In combinatie met de nonwoven component ondersteunen ze bovendien het vasthouden van deeltjes onder het product door een deeltjesbarrière te vormen.

Typische oplossing

  • Beekbeddingen begroeien, beschermen en veiligstellen

  • Sleuf-/beekbedden fixeren

Software- en productaanbevelingen voor erosiebeschermingssystemen

Naue erosiebeschermingssystemen bieden tijdelijke en permanente erosiebescherming voor elke toepassing in de vorm van Secumat® producten. Dit omvat de Secumat® ClassicLine geocellen, grondankers en erosiebestrijdingsstalen pinnen evenals gecombineerde 3D Mesh producten. Secumat® GreenLine maakt gebruik van biologisch afbreekbare oppervlakteproducten en houten pinnen voor bevestiging.

Software voor erosiebescherming van Naue

Software voor Secumat® erosiebeheersingssystemen op taluds, greppels en beken.

Secumat® Green Coco

Duurzame, tijdelijke erosiebeschermingsoplossing van 100% onbehandelde kokosvezel en volledig biologisch afbreekbaar.

Secumat® Green Jute N

Duurzame, tijdelijke erosiebestrijdingsoplossing van 100% onbehandelde jutevezel en volledig biologisch afbreekbaar.

Bevestiging voor Secumat® Green natuurvezelproducten

Duurzaam en veilig erosiebeschermingssysteem van één leverancier.

Secumat® 3D Meshes

Modulaire, permanente geomatten voor erosiebescherming.

Secumat® Cell

Veelzijdige, permanente geocellen voor erosiebescherming.

Secumat® bevestigings- en grondankersysteem

Permanent en veilig erosiebeschermingssysteem van hoge kwaliteit uit één enkele bron.

Loading...