Talud stabilisatie met geokunststoffen

Secugrid® versterkende geogridproducten worden vaak gebruikt om grond van steile taluds te stabiliseren. Secumat® erosiebestrijdingsmatten worden gebruikt op taluds om bodemerosie te voorkomen, evenals het uitspoelen van vegetatie of zaden door regenval. In beide gevallen kunnen Secugrid® en Secumat® geokunststof producten effectief worden gebruikt om taluds te beschermen tegen erosie en falen van de bekleding.

Stabiliteit

Het is gebruikelijk om taluds zo steil mogelijk te ontwerpen om het landgebruik te optimaliseren. Dit kan leiden tot een groter kruinoppervlak of een kleiner taludoppervlak. Als de wrijvings- en sterkte-eigenschappen van de grond geen stabiele constructie kunnen opleveren, zijn speciale versterkende maatregelen nodig. Secugrid® geogrids zijn een economisch alternatief voor het aanpassen van de geometrie van het talud. Secugrid® is gemaakt van geëxtrudeerde monolithische platte polyester PET- of polypropyleen PP-staven met hoge sterkte en versterkt de bodemstructuur door krachten op te nenem.

Dankzij het geoptimaliseerde Secugrid® productontwerp grijpen de vlakke Secugrid® staven maximaal in de omringende grond. De verbindingsstijfheid en verwaarloosbare rek van Secugrid® in de productconstructie maken onmiddellijke krachtabsorptie mogelijk wanneer krachten opgenomen moeten worden. Vergeleken met andere geosynthetische wapeningsproducten vertonen Secugrid® geogrids een steilere toename in het kracht-rekdiagram. Hogere spanningsabsorptie en lagere productrek resulteren in economischere constructiemethoden.

Erosiebescherming

Op hellingen, vooral met fijnkorrelige grond, kan zware neerslag de bovengrond eroderen. Er kan meer erosie en spoorvorming optreden als de helling slecht begroeid is. Geokunststof erosiebeschermingsmatten worden vaak gebruikt om moeilijke, erosiegevoelige hellingomstandigheden aan te pakken.

Secumat® erosiebeschermingsmat kan het uitspoelen van de grond tijdens zware regenval in Midden-Europa aanzienlijk verminderen. De driedimensionale, onregelmatige labyrintachtige structuur van Secumat® is zo ontworpen dat zowel fijnkorrelige als grindgrond de open kronkelige structuur kan vullen. De onregelmatige Secumat® structuur houdt de grond op zijn plaats op steilere hellingen en biedt structurele steun aan de vegetatie tijdens de eerste groeistadia.

Door het gebruik van hoogwaardige polypropyleengrondstoffen (PP) is Secumat® bestand tegen van nature voorkomende bodemchemicaliën, micro-organismen in de bodem en UV-straling. Bij gebruik in combinatie met een geotextiel is de structuur van het Secumat® erosiebeheersingsproduct vrijwel identiek aan het Secudrain® drainagesysteem. Als het met de ruwe zijde naar boven wordt geïnstalleerd, vervult het twee functies: scheiding en erosiebeheersing.

Conclusie

Secugrid® geogrids zorgen voor de stabiliteit van geluidsschermen en retentiebekkens, maar ook van dammen en andere steile hellingen waar vaak ruimtebesparende, steile taluds nodig zijn. Secumat® erosiebeheersingsproducten worden gebruikt om erosie te voorkomen op hellingen of gebieden die onderhevig zijn aan periodieke turbulente stroming. Het voorkomt uitspoeling van de grond bij hevige regenval en biedt structurele steun aan de vegetatie – vooral belangrijk tijdens de eerste groeistadia van planten. In drainagesleuven voorkomt Secumat® ook het uitspoelen van gronddeeltjes, waardoor de goede werking van het systeem wordt gegarandeerd.

Loading...