Hoe kunnen geokunststof producten helpen om efficiëntere waterwegen te creëren?

Commerciële, landbouw- en recreatiekanalen blijven belangrijke economische aandrijvers in veel landen. Een breed scala aan geokunststof producten, zoals geotextiel, geomembranen en bentonietmatten (GCL), helpt bij het creëren van efficiëntere waterwegen. Deze geokunststof materialen verbeteren de langetermijnprestaties van kanaalsystemen door erosie van de bedding en taluds te voorkomen en door het risico op problematische sedimentatie aanzienlijk te verminderen. De oudste kanaalaanleg die is uitgevoerd met een nonwoven geotextiel van Naue is een bewijs van de duurzaamheid op lange termijn en het succes van geokunststof in erosiebeschermingstoepassingen. Voor het Mittellandkanaal in Duitsland werd in 1967 geotextiel van Naue gebruikt. In 2017 vierde het project zijn 50e verjaardag.

De waterkwaliteit blijft behouden, het water stroomt beter en de kanalen blijven functioneren zoals bedoeld. Bij installatie onder waterdoorlatende bekledingen (bijv. golfbrekers) als filterlaag, vvorkomen naaldgeperforeerde nonwoven geotextielen
(bijv. Secutex® H) erosie en bodemverschuiving, zelfs onder hoge hydrodynamische belastingen. Dankzij de hoge rekcapaciteit en robuustheid van de geotextielen kunnen ze zich gemakkelijk aanpassen aan onregelmatige en zachte onderlagen.

Geotextiel wordt ook gebruikt voor beschermingstoepassingen bij kanalen, bijvoorbeeld om een scheidingsmateriaal (bv. een geomembraan) te scheiden van een deklaag. Wanneer geotextielen zoals Secutex® H op deze manier worden gebruikt, profiteert het kanaalbekledingssysteem optimaal van de duurzaamheidseigenschappen van het nonwoven geotextiel. Het bekledingssysteem wordt beschermd tegen beschadiging tijdens de installatie, wat cruciaal is voor een goede werking tijdens het gebruik.

Geokunststof barrières zoals Bentofix® GCL’s en Carbofol® geomembranen worden gebruikt om de prestaties van kanalen in tal van toepassingen te verbeteren.

Voor irrigatiekanalen voorkomen geokunststof bekledingssystemen kwelverlies naar de bodem. Dit verbetert de rendabiliteit en duurzaamheid van het irrigatiesysteem. De geokunststof barrière optimaliseert ook de waterstroom in het kanaalnetwerk. Irrigatie wordt sneller en efficiënter getransporteerd. Bij hydro-elektrische kanalisatiesystemen wordt het water betrouwbaarder en schoner bij de energiecentrales afgeleverd.

Commerciële en recreatieve kanalen profiteren ook van de installatie van geokunststof bekledingssystemen. Carbofol® geomembranen en Bentofix® GCL-barrières kunnen sedimentatie van waterwegen door hoge stromingen of door scheepsschroeven die het water langs de bedding opwoelen, voorkomen. Wanneer het waterpeil hoger is dan het natuurlijke grondwaterpeil, beschermt de afdichting tegen kwelverlies, waardoor de kanalen open blijven voor veilige scheepvaart.

Installatie onder water

Bentofix® bentonietmatten kunnen onder water worden geïnstalleerd tijdens actieve kanaalwerkzaamheden. Eén type Bentofix® (BZ 13-B) maakt gebruik van een composietconstructie met een zandballastmat. Voor kanalen die gerenoveerd worden, kan dit GCL-zandmatcomposiet een verouderd kanaalnetwerk nieuw leven inblazen zonder het systeem buiten gebruik te stellen.

Geomembraan opties

Carbofol® geomembranen zijn verkrijgbaar in gladde en getextureerde varianten om ontwerpen te optimaliseren voor een betere doorstroming, een effectievere overdracht van schuifkrachten en een veiligere bekleding van hellingen. Deze barrières kunnen worden gebruikt in waterbedekte, gedeeltelijk blootgestelde en volledig bedekte (door grond of beton) ontwerpen.

Robuuste bescherming

Nonwoven geotextielen, zoals Naue Secutex® H, vervult veel belangrijke functies in kanalensystemen. Ze dempen en beschermen opsluitende geokunststoffen Ze voorkomen erosie en scheiden ongelijksoortige grond. Ze filteren bezinksel en beschermen tegen wegspoelen. Uiteindelijk helpen hun robuustheid en veelzijdigheid om langdurige, succesvolle prestaties voor kanalen te garanderen.