Verontreinigde gebieden veilig en permanent inkapselen

Voormalige stortplaatsen en verontreinigde locaties worden vaak afgedekt en gesaneerd. Deze projecten kunnen ook nuttig hergebruik van de sites omvatten. Verontreinigingen op het terrein en de ongelijke zetting in de grond boven deze voormalige stortplaatsen vormen een aantal geotechnische uitdagingen. Als zodanig worden afdekkingsmaatregelen over het algemeen geselecteerd op hun vermogen om verontreinigingen te isoleren en in te perken. Sluitingsmaatregelen kunnen ook worden beoordeeld op hun vermogen om de draagkracht van de locatie te vergroten voor een veiliger hergebruik.

Afdeksystemen voor voormalige stortplaatsen en verontreinigde locaties moeten van de hoogste kwaliteit zijn. Dit geldt vooral wanneer hergebruik van land is gepland (bijv. voor speeltuinen, openbare tuinen, sportvelden). Als een meer commercieel hergebruik wordt beoogd, zoals een parkeerplaats, of als een verkeersroute over een deel van het land zal lopen, is een hogere belastingscapaciteit vereist.

Niet zelden moeten steile taluds opnieuw worden aangelegd om ruimte te besparen of om goed te functioneren binnen een hergebruikontwerp. Geokunststof afdeksystemen maken een efficiënt gebruik van lokale grond mogelijk. Wanneer een aanzienlijk stuk land opnieuw moet worden bewerkt en er externe grondbronnen nodig zijn, kan de mogelijkheid om de lokale grond te gebruiken aanzienlijke besparingen opleveren in het bouwproces, zowel wat betreft de aankoop van materialen als wat betreft de sterk verkorte bouwtijd. Dure ontsmettingsmaatregelen kunnen worden vermeden. De vermindering of eliminatie van zwaar transport van extern materiaal bespaart niet alleen op de kosten, maar ook op de ecologische voetafdruk van een project.

Geomembranen en bentonietmatten omsluiten verontreinigde gebieden veilig en permanent, waardoor de lozing van verontreinigende stoffen wordt beperkt of geëlimineerd. Deze geokunststof barrières, op rollen, kunnen efficiënt worden geïnstalleerd. Dankzij de vele productvarianten, ondersteund door grondstoffen van hoge kwaliteit, kunnen ze worden afgestemd op locatiespecifieke uitdagingen, zoals de agressiviteit van de verontreinigingen die moeten worden ingesloten, de topografie van de locatie, neerslagvariaties en nog veel meer. En in vergelijking met traditionele afdichtingsoplossingen (zoals verdichte klei en andere maatregelen om de bodem te verbeteren) zijn geokunststof systemen aanzienlijk dunner, maar bieden ze evenveel of meer zekerheid. Dit voordeel levert besparingen op in afdekkingskosten en stelt een locatie in staat om haar opslagvolume te maximaliseren vóór sluiting.

Versterking met geogrid wordt ook op deze sites gebruikt om verkeer of constructie op zachte bodems mogelijk te maken of om zones te stabiliseren tegen instorting. Nonwoven geotextiel, inclusief geotextiel dat is ingebed in een geogrid, kan ook worden gebruikt om bodems af te scheiden en te stabiliseren. Om een beter ecologisch, economisch en prestatiegericht GCL te verkrijgen voor het inkapselen van verontreinigde sites kan een meercomponent Bentofix® GCL met een ondoordringbare polyethyleencoating worden gebruikt. Het maakt GCL-installaties nog effectiever, veiliger en duurzamer omdat twee barrièresystemen in één stap worden geïnstalleerd. De multicomponent ® GCL verbetert de algemene prestaties en vermindert de risico’s van een enkel bekledingssysteem.