Duurzame stabilisatie van taluds

Een essentieel veiligheidsaspect van bouwprojecten is de duurzame stabilisatie van natuurlijke of aangelegde taluds. Als de taluds niet beveiligd zijn, worden ze onstabiel door natuurlijke bedreigingen zoals eroderende neerslag, aanhoudende regen of harde wind.

Hoe bescherm je een talud eenvoudig tegen erosie?

Als het gaat om het beschermen van taluds tegen ongewenste erosie, zijn permanente en tijdelijke systemen de oplossing.

Afhankelijk van de aard van de ondergrond en de plaatselijke omstandigheden zijn hoogwaardige geotextielsystemen bijzonder geschikt voor permanente erosiebescherming. Groene, 100% biologisch afbreekbare natuurlijke vezelsystemen zijn ideaal voor tijdelijke erosiebeheersing.

Op taluds verminderen de erosiebeschermingssystemen het loskomen van deeltjes en het transport van deeltjes of ondersteunen ze de binding van deeltjes of sedimentatie. Ze werken zowel tegen afkalvings- en tunnelerosie als tegen plaaterosie.

Voorbereid zijn op aardverschuivingen: Meer dan alleen bescherming tegen erosie

Bescherming tegen erosie en het voorkomen van risico’s van aardverschuivingen zijn de belangrijkste doelen van erosiebeheersingssystemen.

Toch hebben de beschermingssystemen veel meer te bieden: Ze worden een duurzaam ontwerpelement in de infrastructuur en de beplanting zorgt voor natuurlijke vegetatie.

 • Waardevolle habitat voor insecten en vogels

 • Verlaagt de klimaattemperatuur

 • Houdt bodemvocht vast

 • Bindt fijnstof

Taludstabilisatie: Maak het milieuvriendelijk

Taludstabilisatiesystemen gemaakt van 100% biologisch afbreekbare, onbehandelde kokos- of jutevezels zijn bijzonder duurzaam, snel en eenvoudig te installeren en hoeven niet afgedekt te worden.

Tijdelijke natuurlijke kokosvezelsystemen

De tijdelijke systemen met kokosvezels zijn verkrijgbaar in net-, mat- of rolvarianten.

Ze vertragen de afvloeiing van het oppervlak en stabiliseren het bodemoppervlak, waardoor het risico op bodemerosie aanzienlijk afneemt. De drie varianten kokosnetten kunnen voldoen aan veel verschillende projecteisen op het gebied van treksterkte en levensduur.

Typische oplossingen

 • Begroeiing van greppel-/beekhellingen

 • Begroeide dijken

 • Infrastructuurtaluds veilig stellen en begroeien

Tijdelijke natuurlijke jute vezelsystemen

De tijdelijke systemen met jutevezels zijn verkrijgbaar in een netversie.

Door de samenstelling van de bastvezel heeft jute een bijzonder hoog waterabsorberend vermogen. Jute netten zijn daarom bijzonder geschikt voor semi-droge gebieden waar waterschaarste volgt op korte periodes van neerslag. Ze fungeren als waterreservoir en geven het water geleidelijk af tijdens de droge periodes.

Typische oplossingen

 • Begroeide steun voor infrastructuur

 • Kribben beschermen

 • Bescherming tegen bodemindringing in stilstaande wateren

Geotextielsystemen zijn duurzaam bestand tegen zelfs extreme weersomstandigheden

In dichtbevolkte gebieden is ongecontroleerde erosie een van de grootste bedreigingen. Extreme weersomstandigheden, versterkt door de klimaatverandering, leiden tot stress voor mensen, flora en fauna en versnellen de milieuveranderingen. De installatie van permanente erosiebeschermingssystemen helpt erosie tegen te gaan. De installatie is snel en eenvoudig en biedt een effectieve oplossing.

Permanente erosiebescherming met geomatten

Geomatten zijn geëxtrudeerde, driedimensionale erosiebeschermingsmatten die bestaan uit een UV-gestabiliseerd, biologisch en chemisch resistent 3D-netwerk met rashelweefsel, geogrid of nonwoven stof.

Geomatten verminderen de impactkracht van neerslag en verbeteren aantoonbaar de infiltratie, het volume water dat infiltreert in de interceptieopslag, de overgangsopslag.

Typische oplossingen

 • Bescherm taluds bij infrastructuurprojecten

 • Begroeiing, bescherming en beveiliging van bekledingssystemen, greppel-/beekbedden

Permanente erosiebescherming met geocellen

Geocellen zijn bewerkte oppervlakteproducten van hoge kwaliteit die bestaan uit zuilvormige cellen met een hoge UV-stabiliteit die chemisch en biologisch resistent zijn. Geocellen hebben een speciale oppervlaktestructuur die zorgt voor een optimaal contact tussen de geocellen en het vulmateriaal.

De celwanden zijn geperforeerd voor een hydraulische verbinding tussen de individuele zakken en om overtollig water te laten weglopen. De perforatie biedt dus ook een pad voor wortels om tussen de cellen te groeien.

Typische oplossingen

 • Bescherming van taluds bij infrastructuurprojecten

 • Begroeien, beschermen en vastzetten van afdichtingen zoals geomembraan of kleibekleding, bijv. hellingen op stortplaatsen

 • Begroeiing voor snelle, langdurige integratie in het landschap

Software- en productaanbevelingen voor erosiebeschermingssystemen

Naue erosiebeschermingssystemen bieden tijdelijke en permanente erosiebescherming voor elke toepassing in de vorm van Secumat® producten. Dit omvat de Secumat® ClassicLine geocellen, grondankers en erosiebestrijdingsstalen pinnen evenals gecombineerde 3D Mesh producten. Secumat® GreenLine maakt gebruik van biologisch afbreekbare oppervlakteproducten en houten pinnen voor bevestiging.

Software voor erosiebescherming van Naue

Software voor Secumat® erosiebeschermingssystemen op taluds, greppels en beken.

Secumat® Green Coco

Duurzame, tijdelijke erosiebeschermingsoplossing van 100% onbehandelde kokosvezel en volledig biologisch afbreekbaar.

Secumat® Green Jute N

Duurzame, tijdelijke erosiebeschermingsoplossing van 100% onbehandelde jutevezel en volledig biologisch afbreekbaar.

Bevestiging voor Secumat® Green natuurvezelproducten

Duurzaam en veilig erosiebeschermingssysteem van één leverancier.

Secumat® 3D Meshes

Modulaire, permanente geomatten voor erosiebescherming.

Secumat® Cell

Veelzijdige, permanente geocellen voor erosiebescherming.

Bevestigings- en grondankersysteem voor Secumat® geotextiel

Permanent en veilig erosiebeschermingssysteem van hoge kwaliteit uit één enkele bron.

Loading...