Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

Hieronder vindt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid hieronder.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website? De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de beheerder van de website. De contactgegevens van de exploitant zijn te vinden in de vereiste wettelijke kennisgeving van de website. Hoe verzamelen we uw gegevens? Sommige gegevens worden verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert op een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of wanneer u de pagina hebt geopend. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt. Waar gebruiken we uw gegevens voor? Een deel van de gegevens wordt verzameld om een goede werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens? U hebt altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst ervan, de ontvangers en het doel van het verzamelen ervan. U hebt ook het recht om te vragen dat deze worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in de wettelijke kennisgeving als u nog vragen hebt over privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analyse en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses worden gemaakt van uw surfgedrag. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analyses. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, d.w.z. dat we u aan de hand van deze gegevens niet kunnen identificeren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u hieronder informeren over hoe u uw opties in dit opzicht kunt uitoefenen.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid. Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt. Houd er rekening mee dat gegevens die via het internet worden verzonden (bijv. via e-mailcommunicatie) onderhevig kunnen zijn aan inbreuken op de beveiliging. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Mededeling over de verantwoordelijke partij voor deze website

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens op deze website is: Naue GmbH & Co. KG Gewerbestr. 2 D-32339 Espelkamp Telefoon: +49 5743 41-0 E-mail: info@naue.com De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat we uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties

Als de wetgeving inzake gegevensbescherming is overtreden, kan de betrokken persoon een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie voor zaken die verband houden met de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of om te voldoen aan een contract automatisch te laten bezorgen aan uzelf of aan een derde partij in een standaard, machinaal leesbaar formaat. Als u de rechtstreekse overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij vereist, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. Je kunt een versleutelde verbinding herkennen in de adresregel van je browser als deze verandert van “http://” in “https://” en het slotpictogram wordt weergegeven in de adresbalk van je browser. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

Zoals wettelijk is toegestaan, hebt u het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen en over de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor ze zijn verwerkt. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in onze wettelijke kennisgeving als u nog vragen hebt over het onderwerp persoonlijke gegevens.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina’s maken gebruik van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser. De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan de site. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies onder bepaalde omstandigheden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken. Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (zoals het winkelwagentje), worden opgeslagen in overeenstemming met art. 6 paragraaf 1, letter f van DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om een optimale dienstverlening zonder technische fouten te garanderen. Als er ook andere cookies worden opgeslagen (zoals cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren), worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Server logbestanden

De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie die uw browser aan ons doorgeeft in “server log files”. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrec URL
  • Hostnaam van de computer die toegang krijgt
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen. De basis voor gegevensverwerking is art. 6 (1) (b) DSGVO, dat de verwerking van gegevens toestaat om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier of uw gegevens achterlaat op een contactformulier om door ons verstrekte informatie te downloaden, verzamelen wij de op het formulier ingevulde gegevens, inclusief de door u verstrekte contactgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden en om contact met je op te nemen over de informatie die je hebt gedownload. We delen deze informatie niet zonder uw toestemming. Daarom verwerken wij de gegevens die u invult op het contactformulier alleen met uw toestemming volgens art. 6 (1)(a) DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt. Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier invult totdat u om verwijdering ervan verzoekt, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat aan uw verzoek is voldaan). Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder die met betrekking tot verplichte bewaartermijnen voor gegevens, blijven onaangetast door deze bepaling.

4. Analyse en reclame

Leadinfo

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland, die bezoeken van bedrijven aan onze website herkent op basis van IP-adressen en ons gerelateerde publiekelijk beschikbare informatie toont, zoals bedrijfsnamen of adressen. Daarnaast plaatst Leadinfo twee first-party cookies om inzichtelijk te maken hoe onze bezoekers onze website gebruiken en verwerkt de tool domeinen uit ingevulde formulieren (bijv. “leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en haar diensten te verbeteren. Ga voor meer informatie naar www.leadinfo.com. Op deze pagina: www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt-out optie. In het geval van een opt-out, zullen uw gegevens niet langer worden gebruikt door Leadinfo”.

Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. Deze service wordt geleverd door Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). reCAPTCHA wordt gebruikt om te controleren of de gegevens die worden ingevoerd op onze website (zoals op een contactformulier) zijn ingevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, hoe lang de bezoeker op de website is geweest of muisbewegingen die de gebruiker heeft gemaakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google. De reCAPTCHA-analyses vinden volledig op de achtergrond plaats. Bezoekers van de website worden niet op de hoogte gesteld van het feit dat een dergelijke analyse plaatsvindt. De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij om zijn site te beschermen tegen onrechtmatig geautomatiseerd crawlen en spam. Ga voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google naar de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

5. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van YouTube, dat wordt beheerd door Google. De beheerder van de pagina’s is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als je een van onze pagina’s met een YouTube-plugin bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina’s je hebt bezocht. Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, kun je met YouTube je surfgedrag direct koppelen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account. YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 (1) (f) DSGVO. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Onze website maakt gebruik van functies van het videoportaal Vimeo. Deze service wordt geleverd door Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS. Als je een van onze pagina’s met een Vimeo-plugin bezoekt, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Hier wordt de Vimeo-server geïnformeerd over welke van onze pagina’s je hebt bezocht. Daarnaast ontvangt Vimeo je IP-adres. Dit geldt ook als je niet bent ingelogd op Vimeo wanneer je onze website bezoekt of als je geen Vimeo-account hebt. De informatie wordt doorgestuurd naar een Vimeo-server in de VS, waar ze wordt opgeslagen. Als je bent aangemeld bij je Vimeo-account, kun je bij Vimeo je surfgedrag direct koppelen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je Vimeo-account. Raadpleeg voor meer informatie over hoe we omgaan met gebruikersgegevens het Vimeo Privacybeleid op https://vimeo.com/privacy.

Adobe en Google Web Fonts

Voor een uniforme weergave van lettertypen gebruikt deze pagina weblettertypen van Adobe en Google. Wanneer je een pagina opent, laadt je browser de vereiste webfonts in je browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.
Wanneer u een pagina van onze website oproept die een sociale plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Adobe en Google. Adobe en Google weten zo dat onze webpagina via uw IP-adres is opgevraagd. Het gebruik van Adobe en Google Web fonts is gedaan in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 (1) (f) DSGVO.
Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door je computer.
Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens:
Adobe:
Google:

Google-kaarten

Deze site gebruikt de kaartendienst van Google Maps via een API. Het wordt beheerd door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om je IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps is in het belang van het aantrekkelijk maken van onze website en om het lokaliseren van door ons op de website aangegeven plaatsen te vergemakkelijken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 (1) (f) DSGVO. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in de verklaring over gegevensbescherming van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.