Secutex® H geotextiel voor waterbouwkundige toepassingen

Het enkellaags, naaldgeperforeerd geotextiel wordt gebruikt voor toepassing als filter- en scheidingslaag.

Secutex® HB is een meerlaags naaldgeperforeerd nonwoven van stapelvezels gevuld met kwartszand, ook wel zandmat genoemd. Het wordt gebruikt als filter- en scheidingslaag voor installatie onder water in waterbouwkundige toepassingen.

Typische oplossingen met Secutex® H

Filter geotextiel in waterbouw

Secutex® H wordt tussen twee lagen van verschillende granulaire materialen geplaatst als de grovere laag geen significante fractie van de fijnere korrelige laag kan vasthouden onder de verwachte poriënwaterstroming.

 • Filterefficiëntie op lange termijn

 • Hoge weerstand tegen doorprikken

 • Langdurige slijtvastheid

 • Voorkomen van grondvervanging

Scheidingsgeotextiel onder ondoorlatende afdeklaag of bovenop een ondoorlatende steunlaag

Secutex® H wordt gebruikt als scheidingsgeotextiel om vermenging van twee aangrenzende korrellagen met verschillende korrelgrootte te voorkomen.

 • Zeer robuust tegen perforatie en langdurige slijtage

 • Aanpassing aan bodemvervormingen dankzij hun hoge rek

 • Uitstekende weerstand tegen afschuiving van de interface

 • Weerstand tegen chemische en biologische afbraak

Onderwaterinstallatie van nonwoven geotextielfilters

De zandmat Secutex® HB wordt gebruikt als filterlaag voor een snelle en eenvoudige installatie onder water.

 • Tijd- en kostenbesparende installatie

 • Uitstekende filterefficiëntie op lange termijn

 • Hoge robuustheid

 • Multi-directionele interne schuifsterkte op lange termijn

Voordelen van Secutex® H

Secutex® H is de keuze voor alle waterbouwkundige toepassingen waar een filterlaag en/of een scheidingslaag tussen granulaire lagen met verschillende korrelgroottes nodig zijn.

Filterefficiëntie op lange termijn

Secutex® H biedt filterefficiëntie op lange termijn in combinatie met hoge robuustheidseigenschappen, zoals slijtvastheid en weerstand tegen dynamische perforatiebelastingen.

Groot aanpassingsvermogen

Secutex® H nonwovengeotextiel en Secutex® HB zandmatten hebben een uitstekend spanning-rek gedrag en passen zich zeer goed aan aan bodemvervormingen of zettingen. Bij vervorming rekt het geotextiel uit en past het zich aan het veranderde oppervlak aan. Contacterosie als gevolg van het directe contact tussen het geotextiel, de ondergrond en de ballastlaag kan worden voorkomen.

Certificering

Secutex® H en Secutex® HB zijn gecertificeerd door het BAW (Federal Waterways Engineering and Research Institute) in Duitsland. Beide producten voldoen aan de eisen volgens de duitse “Technische leveringsvoorwaarden voor geotextiel en aan geotextiel verwante producten op binnenwateren” – editie 2018 van het Federale Ministerie van Transport en Digitale Infrastructuur, en kunnen dienovereenkomstig worden gebruikt voor alle daarin gedefinieerde toepassingsvoorwaarden.

Kostenbesparingen

Het gebruik van Secutex® H nonwovens of Secutex® HB zandmatten als filterlaag in bekledingen kan resulteren in een aanzienlijke werkverlichting in combinatie met kostenbesparingen. Door de zeer geringe dikte kan het materiaal zonder verdere uitgraving worden geïnstalleerd. Dit resulteert in een kortere bouwtijd en lagere transport- en bouwkosten in vergelijking met filterlagen met minerale korrels.

CO2-reductie

Geokunststoffen kunnen het gebruik van conventionele bouwmaterialen zoals grind, zand enz. vervangen. Dit betekent dat er minder grond hoeft te worden getransporteerd en er dus minder CO2 wordt geproduceerd. Dit leidt tot een positieve CO2-voetafdruk omdat er al tijdens de productie en levenscyclus van deze geosynthetics weinig CO2 wordt uitgestoten.

Bekledingsconstructie met Secutex® H

Geometrische details van de bekleding met Secutex® H

Loading...