Tunnelafdichting

Moderne tunnels zijn gepland voor een functionele levensduur van meer dan 100 jaar. Ze moeten goed beschermd worden tegen de impact van grondwater. Daarom worden er hoge eisen gesteld aan de constructie en de waterdichtheid. Het is dus heel belangrijk om een perfect compatibel waterdichtingssysteem te gebruiken.

Complete systeemoplossing

Van hoogwaardige systeemcomponenten “Made in Germany” tot de installatie door een gecertificeerd installatieteam, Naue biedt de ideale, complete oplossing voor tunnelafdichting.

In principe wordt er in de tunnelbouw onderscheid gemaakt tussen een afdichting tegen waterdruk en tegen kwelwater. Voor doorsijpelend water kan een 2 mm dik Carbofol® tunnelgeomembraan worden gebruikt als parapluafdichting. Voor optredend hydrostatisch water is het gebruik van een rondomafdichting (360°) met een scheidingssysteem de vereiste oplossing. Dit resulteert in drie verschillende afdichtingssystemen.

Systeem voor afdichting tegen kwelwater (seepage water sealing system, SWA) “Gedraineerde tunnel”.

De constructie wordt tegen water beschermd door een Carbofol® tunnelgeomembraan met een parapluafdichtingssysteem (Fig. 9). Dit systeem voert het binnenkomende kwelwater drukloos af door de langsdrainage aan de voet van de constructie. Als het doorgesijpelde water overeenstemt met klasse XA3 (“zeer agressief”), moet een eenlaags geomembraan van 360° worden aangebracht om corrosie te voorkomen.

Hydrostatisch drukafdichtingssysteem (hydrostatic pressure sealing system, DWA) “360° afdichting met segmentvormige waterstop”.

Wanneer er hydrostatische waterdruk aanwezig is, is het aan te raden een waterondoorlatend beton te gebruiken dat beschermd is met een Carbofol® tunnelgeomembraan (Fig. 10), vooral wanneer de classificatie van het kwelwater overeenkomt met blootstellingsklasse XA3 (“zeer agressief”). Om potentiële schade te beperken en het beschadigde gebied in te perken, worden de betonnen segmenten extra afgedicht met externe waterafdichtingen.

Hydrostatisch drukafdichtingssysteem met geïntegreerd injectiesysteem (DWA-I) “360° afdichting met segmentafscheiding inclusief injectievoorzieningen voor injectie na hydrostatische drukspanning”.

Voor hydrostatische drukken boven een waterkolom van 10 m is een geïntegreerd injectiesysteem voor gerichte reparatieopties gepland (Fig. 11). Het afdichtingssysteem komt verder overeen met de constructie van het hydrostatische druksysteem (DWA).

Bentofix® X-types als afdichtingscomponent

  • Bescherming (bijv. het tunnelbeschermende geotextiel Secutex® R 1001-B2)
  • Waterdichting (extra afdichtingsbarrière in de tunnel)
  • Voorkomen van waterstroming in de lengterichting achter het tunnelmembraan

Bentofix® X GCL’s kunnen worden geïnstalleerd als stripvormige, radiaal lopende elementen of over het volledige oppervlak van het tunnelafdichtingssysteem. Het volledig betonneren van de binnenschil van de tunnel is belangrijk voor de functionele basisbetrouwbaarheid. Vanwege de soms grote binnenschaaldiktes en de bijbehorende hoge staalwapening, worden twee opties aanbevolen om de vereiste gelijkmatige oppervlaktedruk op het tunnelafdichtingssysteem te bereiken: ofwel het gebruik van zelfverdichtend beton of een extra beton grouting (360°) na het voltooien van de reguliere betonnering van de binnenschaal. Dit grouten moet ten vroegste een maand na het betonneren gebeuren en voordat de permanente verlaging van het grondwaterpeil wordt gestopt.

Installatie door een gecertificeerde specialist

De professionele en succesvolle installatie van tunnelafdichtingssystemen vereist een hoge mate van vakbekwaamheid en ervaring. Na de installatie moet het waterdichtingssysteem een strenge kwaliteitscontrole ondergaan door een gecertificeerd bedrijf. De Arbeitskreis Tunnelabdichtung e.V. (Vereniging voor Tunnelafdichting) biedt geschikte kwaliteitscontroleprocedures en -eisen voor gespecialiseerde tunnelafdichtingbedrijven. Naue is volwaardig lid van deze vereniging en gecertificeerd volgens de hoge normen.

Loading...