Naue-portaal

Stap in de digitale wereld van geokunststoffen! Het Naue Portaal is de basis voor de digitale toegang tot oplossingen met geokunststoffen en meer.

Naue Software-Tools

Naue platform software

Met behulp van de Naue Platform Software kunt u de dikte van de funderingslaag ontwerpen voor Secugrid® of Combigrid® gestabiliseerde en versterkte funderingslagen in verschillende toepassingen, zoals werkplatforms voor installaties op rupsbanden (bijv. heistellingen), harde ondergronden voor kranen en zwaar materieel, opslagterreinen, enz.

Naue Erosion Control software

Met de Naue Erosion Control software kunt u Secumat® erosiebeheersingssystemen ontwerpen op taluds, in beken en sloten. Met de Naue Erosion Control berekeningssoftware kunt u online erosiebeheersingssystemen met tijdelijke of permanente Secumat® oplossingen op hellingen, greppels en beken eenvoudig ontwerpen met direct resultaat.

Naue Softrock software

Door gebruik te maken van de Naue SoftRock software, kunt u kust- of golfbeschermingssystemen ontwerpen met Secutex® Soft Rock Geotextiel Zand Containers in kusttoepassingen, hydraulische toepassingen en offshore toepassingen.

Naue Secucalc software

Met de Naue SecuCalc software ontwerpt u de dikte van de funderingslaag voor Secugrid® of Combigrid® gestabiliseerde en versterkte funderingslagen in de wegenbouw, maar ook voor parkeerterreinen, opslagterreinen of vergelijkbare toepassingen.

Naue SecuSlope software

Software voor het vergelijken van met Secugrid® versterkte steile hellingen, wanden en landhoofden.

Downloadversie – alleen voor Windows™-besturingssystemen.