Combigrid® geogrids

Combigrid® is een composiet van een gelegd geogrid dat bestaat uit uitgerekte, monolithische platte staven met gelaste verbindingen en een mechanisch gebonden en gekalanderd filtergeotextiel dat binnen de geogridstructuur is gelast. Combigrid® wordt gebruikt voor het stabiliseren en versterken van grond op vele gebieden van infrastructuur, milieubescherming en waterbouwkundige toepassingen.

Typische oplossingen met Combigrid®

Onverharde wegen

Onverharde wegen met een laag volume worden veel gebruikt voor tijdelijk of permanent transport, zoals transportwegen, toegangswegen of plattelandswegen. Combigrid® wordt gebruikt op het grensvlak tussen slappe ondergrond en funderingslaag om de draagkracht te verbeteren en migratie van fijne deeltjes van de ondergrond naar de grove toeslaglaag te voorkomen.

 • Minder vervorming van het oppervlak (minder spoorvorming)
 • Verminderde dikte van de funderingslaag (in vergelijking met onversterkte secties)
 • Kortere onderhoudscycli
 • Langere levensduur

Verharde wegen & opslagterreinen

Bij verharde wegen of opslagterreinen wordt Combigrid® gebruikt op het grensvlak tussen slappe ondergrond en funderingslaag of in de funderingslaag zelf. Dit stelt aannemers in staat om te voldoen aan de minimale verdichtingseisen en om de vereiste draagkracht te bereiken voor de bovenliggende funderingslagen.

 • Verminderde oppervlaktevervorming (minder barsten)
 • Verminderde dikte van de funderingslaag (in vergelijking met onversterkte secties)

 • Kortere onderhoudscycli
 • Langere levensduur

Spoorbouw

Als het spoor niet in staat is om de belastingen van het treinverkeer op te vangen zonder schadelijke vervormingen te veroorzaken, is onderhoud of herstel van het spoor nodig. De geogrid-component van Combigrid® vermindert beweging en heroriëntatie van de deeltjes binnen de subballast- en ballastlagen. De geotextiel component van Combigrid® voorkomt dat de ondergrond in de sub-ballast- en ballastlaag wordt gedrukt, waardoor de structurele integriteit van het spoor behouden blijft.

 • Verminderde oppervlaktevervorming (minder barsten)
 • Verminderde dikte van de funderingslaag (in vergelijking met onversterkte secties)
 • Kortere onderhoudscycli
 • Langere levensduur

Werkplatforms

Werkplatforms zijn tijdelijke geotechnische constructies die een stabiel werkoppervlak bieden voor heistellingen, mobiele kranen en andere zware bouwmachines. Veel werkplatforms zijn gebouwd op slappe, samendrukbare ondergronden, die onvoldoende ondersteuning bieden voor de verwachte belastingen van de bouwinstallatie. Combigrid® kan worden gebruikt om werkplatforms te stabiliseren en te verstevigen en om hun sterkte en duurzaamheid te vergroten.

 • Verbeterde draagkracht op slappe ondergrond
 • Verminderde oppervlaktevervorming (minder differentiële zetting)
 • Verminderde dikte van de funderingslaag (in vergelijking met onversterkte secties)
 • Economisch alternatief voor diepe funderingsoplossingen (bijv. palen)

Voordelen van Combigrid®

Combigrid® is een geocomposiet stabilisatie- en wapeningsoplossing. Het unieke productieproces produceert gestructureerde, monolithische, voorgespannen polypropyleen- of polyesterstaven met een hoge sterkte en een continue moleculaire oriëntatie. De buitengewoon hoge extensiestijfheid van Combigrid® vermindert op efficiënte wijze vervormingen in de ondergrond, waardoor de levensduur van moderne infrastructuur wordt verlengd.

Spanning-/rekgedrag

Geocomposieten zoals Combigrid® worden overal gebruikt waar een hoge sterkte bij een lage rek nodig is. Het spanning-rek gedrag (ook wel trekstijfheid genoemd) van het geogrid is belangrijk bij de keuze van het type geogrid dat gebruikt gaat worden. Geogrids hebben meestal een maximale breukrek van 6% tot 15%, afhankelijk van het gekozen polymeer en de productietechnologie. De inwendige wrijvingshoek van middelmatig tot dicht verdichte grond wordt echter kleiner wanneer de grond wordt onderworpen aan axiale rekken van minder dan 2%. Het is noodzakelijk om het spanning-rek gedrag van het geïnstalleerde geogrid af te stemmen op het rekgedrag van de grond. De prestaties van het geogrid bij spanningsniveaus rond 2% zijn daarom belangrijk en hier toont Combigrid® zijn kracht. Combigrid® biedt uitstekende treksterkte-eigenschappen bij lage rek en toont zijn voordelen om de gronddeeltjes bij elkaar te houden in dit belangrijke rekbereik.

Bodemscheiding

De driedimensionale vezelmatrix van het naaldgeperforeerde Secutex® nonwoven geotextiel fungeert als scheidingslaag tussen fijnkorrelige ondergrond en grove aggregaat-bodemlagen en zorgt voor filterstabiliteit op lange termijn. De eigenschappen van scheiding, filtratie en versterking worden gecombineerd in het product Combigrid®.

Tests om de verkeerspassages op een onversterkte funderingslaag te simuleren, resulteerden na 20 belastingscycli in 75 mm diepe rijsporen. Bij gebruik van Secugrid® 20/20 Q1 waren 540 belastingscycli nodig. Bij gebruik van Combigrid® werd de maximale sleufdiepte van 3 inch echter niet bereikt, zelfs niet na 100.000 belastingscycli. Het gebruik van een samengesteld product dat bestaat uit een geogrid en een naalgeperforeerd nonwoven dat stevig tussen de langs- en dwarsstaven is gebonden op het grensvlak tussen zachte ondergrond en funderingslaag, werkte erg goed. Combigrid® – niet zomaar een geogrid. DE oplossing voor infrastructuurprojecten op een ondergrond met lage draagkracht.

Spanning-rek krommen van verschillende geogrids. Opgeschaalde details illustreren typische rekniveaus (≤ 2% rek).
Combigrid® en Secugrid® verkeersvoordeelverhouding (TBR) over een zeer zwakke ondergrond, vergeleken met een onversterkt deel (voor ondergrond CBR 1%, voor details zie EuroGeo4, paper 229).

Meer geogrids

https://www.naue.com/nl/producten/geogrids/secugrid/

Secugrid®

Secugrid® geogrids voor bodemstabilisatie en versterking. Secugrid® is een structureel sterk en stabiel geogrid voor grondwapening, gemaakt van geëxtrudeerde en getrokken polypropyleen (PP) staven, stevig aan elkaar gelegd en gelast.

Secugrid® HS combineert een hoge treksterkte en lage kruipneiging met extreme robuustheid en weerstand.

Secugrid® m3 Systeem

Secugrid® versterkte talud- en keerwandsystemen.

Loading...