Naue ondersteunt met een eigen ingenieursbureau

Het ingenieursbureau van Naue is een essentieel onderdeel van ons aanbod als totaalleverancier aan de industrie. Ons bekwame en getrainde team van ingenieurs is expert op het gebied van geokunststoffen en hun toepassingen.
We kunnen ondersteuning bieden bij het ontwerp en de berekeningen. Onze experts geven technisch advies voor het ontwerp en de dimensionering en voor de toepassing van geokunststoffen in grondwerken, weg-, spoorweg- en transportbouw, waterbouw en stortplaatsen en voor grondwaterbescherming.

Ingenieursdiensten

Onze engineeringdiensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Berekeningen filter- en drainagecapaciteit

  • Ontwerp van bekledingssystemen

  • Stabiliteitsanalyse

  • Installatie advies

  • Layouts

  • Planning en uitvoering van in-situ monitoring

  • Volledige QA/QC-ondersteuning

Technische normen

Onze diensten zijn gebaseerd op de nieuwste knowhow en stand van de techniek, op basis van evenwichtige en transparante codes, voorschriften en wetten. Zeer geavanceerde technische normen en voorschriften volgens EuroCode en geharmoniseerde Europese normen en DIN-normen zijn ons dagelijks werk, evenals ontwerpen met of op basis van internationale normen.

Naue ontwikkelt geotechnische softwaretools

Ingenieurs van Naue werken met veel verschillende tools. Sommige zijn intern ontwikkeld en geprogrammeerd. Op deze manier wordt de expertise van ons engineeringteam direct in de software geïntegreerd. Om het leven gemakkelijker te maken en u te helpen met uw ontwerp- en berekeningsuitdagingen zijn sommige van de tools die we gebruiken ook beschikbaar op onze website. De software ondersteunt je bij het ontwerp van de dikte van de funderingslaag voor gestabiliseerde en versterkte funderingslagen, kust- of golfbeschermingssystemen of versterkte steile hellingen, muren en landhoofden.