Grondwaterbescherming

Verschillende nationale richtlijnen voor de aanleg van wegen in ecologisch kwetsbare gebieden vereisen dat de ondergrond wordt afgedicht en dat er effectieve bouwmaatregelen worden genomen om het grondwater te beschermen bij transportinfrastructuur in de buurt van waterwingebieden. Bij talloze projecten hebben Bentofix® bentonietmatten en Carbofol® geomembranen bewezen effectieve, economische afdichtingssystemen te zijn. Ze worden gebruikt onder wegen, spoorwegen en voor retentiebekkens.

Afdichting

Als alternatief voor een 40 cm dikke kleibekleding wordt de ongeveer 10 mm dikke Bentofix® geosynthetische kleibekleding gebruikt, vervaardigd met natuurlijk natriumbentoniet met een hoge zwelling. Het robuuste afdek- en draaggeotextiel dat wordt gebruikt bij de constructie van Bentofix® is ontworpen om zware installatiebelastingen te weerstaan. Bentofix® is gelijkmatig vervaardigd met richtingonafhankelijke naaldperforatie (vezelversterking) over het gehele oppervlak, met meer dan 2 miljoen vezels per vierkante meter.

Afhankelijk van de bestaande bodemgesteldheid en de lengte van de helling zijn hellingshoeken van 2,5h:1v of groter mogelijk, dankzij de oppervlaktestructuur van het nonwoven afdek- en draaggeotextiel en de grote interne wrijvingshoek. In slechte bodemomstandigheden of op steilere hellingen kan Secugrid® geogrid worden gebruikt om de taludstabiliteit verder te garanderen.

Door hun dunne profiel verbruiken Bentofix® bentonietmatten minder ruimte dan gecompacteerde klei en hoeft er minder grond te worden uitgegraven en afgevoerd. De Bentofix® BFG 5000 heeft een geotextiel dat over het hele oppervlak gelijkmatig is geïmpregneerd met bentonietpoeder. Deze bentonietbehandeling in het afdekgeotextiel kan de installatie efficiënter maken omdat het in het veld aanbrengen van bentonietpasta op de overlappen niet nodig is.

De Bentofix® inkapselende geotextielen zijn meestal gemaakt van polypropyleen (PP) grondstof en zijn daarom voldoende bestand tegen een groot aantal conventionele chemicaliën, zoals diesel, olie en benzeen. In gevallen waarin agressieve chemicaliën kunnen voorkomen, kunnen de Bentofix® geotextielen worden vervaardigd met polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE). Als alternatief kunnen 2,0 mm dikke Carbofol® HDPE geomembranen worden geïnstalleerd. Carbofol® HDPE geomembranen zijn het best geschikt voor agressieve omstandigheden dankzij hun grote weerstand tegen chemicaliën en natuurlijke elementen (bijv. UV-straling, knaagdieren, chemicaliën). Carbofol® HDPE geomembranen zijn niet alleen gemakkelijk te plaatsen, ze zijn ook gemakkelijk te lassen dankzij de gunstige smeltindex van het basismateriaal.

Er zijn gestructureerde en wrijvingsgebonden Carbofol® geomembranen beschikbaar om de dwarskrachten op de meest uitdagende hellinglocaties effectief over te brengen. Hoe dan ook, projectspecifieke directe afschuifproeven moeten worden uitgevoerd om te controleren of de geselecteerde onderdelen voldoen aan de vereiste afschuifsterkteparameters.

Bescherming

Het inkapselende geotextiel van de Bentofix® bentonietmat beschermt het bentoniet en biedt voldoende robuustheid voor verwerking ter plaatse. Wanneer hoge normale installatiebelastingen worden verwacht, moet Bentofix® worden gebruikt dat is vervaardigd met geotextielvlies met een minimale massa per oppervlakte-eenheid van 270 g/m². De prestaties van het Carbofol® HDPE-geomembraan zijn verzekerd wanneer de installatie wordt uitgevoerd door experts uit de sector. Afhankelijk van de wettelijke voorschriften en de omstandigheden ter plaatse, kan zowel boven als onder het Carbofol® geomembraan nonwoven beschermend geotextiel, zoals Secutex® (uit PP) worden aangebracht.

Erosiebescherming

In gebieden met steile hellingen kan hevige regenval erosiesporen veroorzaken of het jonge graszaad wegspoelen. Secumat® erosiebestrijdingsmatten voorkomen oppervlakte-erosie en spoorvorming door de grond en het zaad vast te houden in een kronkelende driedimensionale structuur. Secumat® wordt rechtstreeks op het talud geïnstalleerd en gevuld met aarde. Wortels van de vegetatie omsluiten geleidelijk de kronkelige laag Secumat®, waardoor deze efficiënt verankerd wordt in de omringende grond.

Conclusie

Bij de aanleg van wegen, spoorwegen of retentiebekkens in grondwaterbeschermingsgebieden kunnen Bentofix® bentonietmatten en Carbofol® geomembranen effectief worden gebruikt. Nonwoven Secutex® beschermingsgeotextiel zorgt voor een langdurige bescherming van de Carbofol® geomembranen. Secugrid® geogrids kunnen de stabiliteit van steile taluds garanderen, terwijl Secumat® oppervlakte-erosie helpt voorkomen. Complete geokunststof systeemoplossingen van Naue zijn zowel economische als ecologisch superieure alternatieven voor grondwaterbeschermingstoepassingen.

Loading...