Geogitters van Naue: Geavanceerde oplossingen voor stabilisatie van draaglagen en geotechnische versterking

Bij Naue bieden wij gespecialiseerde geogitteroplossingen die cruciaal zijn voor de stabilisatie en versterking van draaglagen. Deze geogitters zijn ideaal voor veeleisende geotechnische toepassingen waar permanente treksterkte en duurzaamheid essentieel zijn. De combinatie van geavanceerde polymeertechnologie en nauwkeurige productiekwaliteit garandeert een ongeëvenaarde robuustheid en duurzaamheid van onze producten.

Ons uitgebreide productassortiment, inclusief de bewezen modellen Secugrid®, Secugrid® HS, Combigrid® en Secugrid® m3, is speciaal ontworpen voor gebruik in complexe geotechnische projecten zoals civiele bouw, wegconstructie, stortplaatsbouw en met kunststof versterkte aarde. Dankzij het innovatieve ontwerp en het gebruik van hoogwaardige materialen bieden onze geogitters een efficiënte en betrouwbare oplossing voor een breed scala aan bodemtechnische uitdagingen.

Geogitter-producten van Naue:

Laid geogrids made of stretched, monolithic polyester (PET) or polypropylene (PP) flat or profile bars with welded junctions. Secugrid® geogrids combine high stiffness and low creep tendency with extreme robustness.

Secugrid® PET/PP uniaxiale en biaxiale geogitters zijn geweven geogitters van uitgerekte, monolithische platte of geprofileerde staven van polyester (PET) of polypropyleen (PP) met gelaste knooppunten.

Combigrid® is a composite of a laid geogrid made of stretched, monolithic flat bars with welded junctions and a mechanically bonded and calendered filter geotextile welded within the geogrid structure. Combigrid® is used for stabilisation and reinforcement of soils in many fields of infrastructure, environmental protection, and hydraulic engineering applications.

Combigrid® is een combinatieproduct van een geweven geogitter van uitgerekte, monolithische platte staven met gelaste knopen en een centraal ingelast, mechanisch verstevigd en gekalandeerd filtervlies.

They are laid geogrids made of high tenacity polyester filaments with an extruded polyethylene protective coating and welded junctions. Secugrid® HS combines high tensile strength and low creep tendency with extreme robustness and resistance. Secugrid® HS was developed specifically for geotechnical applications in earthworks where tensile strengths of more than 400 kN/m are required.

Secugrid® HS geogitters zijn geweven geogitters van hoogtrekkende polyesterfilamenten met een geëxtrudeerde polyethyleen beschermende coating en gelaste knooppunten. Secugrid® HS combineert hoge treksterkten en een lage kruipneiging met extreme robuustheid en duurzaamheid. Secugrid® HS is speciaal ontwikkeld voor geotechnische toepassingen in grondwerken waar treksterkten van meer dan 400 kN/m vereist zijn.

The Naue m3 systems for reinforced slope and retainig wall systems stand for high load-bearing capacity, stability and performance.

De met kunststof versterkte aarde (KBE) systemen van Naue voor versterkte steilhellingssystemen en ondersteunende constructies staan voor hoge belastbaarheid, stabiliteit en bruikbaarheid.

Engagement für Qualität und Nachhaltigkeit in der Geotechnik

Bij Naue combineren we kwaliteit en duurzaamheid met technische innovatie. Onze geogitters voldoen aan de hoogste industriestandaarden en bieden niet alleen verbeterde prestaties en duurzaamheid, maar ondersteunen ook milieuvriendelijke bouwmethoden.

Wij bieden op maat gemaakte oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van geotechnici, civiele ingenieurs en planners. Van de planningsfase tot de uitvoering, staan wij u bij met onze expertise en ondersteunen wij u bij de selectie van het optimale geogitter voor uw project.

De rol van Geogitters in de Geotechniek en Bouw

Geogitters zijn essentieel in de moderne geotechniek en bouw. Ze bestaan uit een netwerk van polymeren en worden gebruikt in verschillende gebieden zoals wegconstructie, hellingstabilisatie en grondconstructie. Hun hoofdtaak is het stabiliseren van zachte of instabiele ondergronden en het versterken van de draaglaag.

Door het interlocken van het stortmateriaal binnen hun structuur verbeteren geogitters de lastverdeling, verminderen ze zettingen en verhogen ze de draagkracht van de bodem. Ze dragen effectief bij aan erosiecontrole en het voorkomen van bodemverschuivingen. Door het gebruik van geogitters kunnen dure bodemvervangingswerken worden vermeden en de bouwtijd worden verkort, wat ze tot een kostenefficiënte en milieuvriendelijke optie in de moderne bouwindustrie maakt.

Wat zijn Geogitters en hoe werken ze?

Geogitters zijn speciale geotechnische materialen die in de bouwsector worden gebruikt om de stabiliteit en draagkracht van bodems te verhogen. Ze bestaan uit een roosterwerk van polymeren zoals polypropyleen of polyester en worden gebruikt in verschillende bouwtoepassingen, waaronder wegconstructie, hellingversteviging en grondconstructie.

De belangrijkste functie van geogitters is het stabiliseren van zachte of instabiele ondergronden. Ze werken door het stortmateriaal, zoals grind of aarde, in hun openingen te vergrendelen en zo de lastverdeling te verbeteren. Dit leidt tot een vermindering van de zettingen en een toename van de draagkracht van de bodem.

Bovendien dragen geogitters bij aan erosiecontrole en het voorkomen van bodemverschuivingen. Door hun gebruik kunnen kostbare bodemvervangingswerken worden vermeden en de bouwtijd worden verkort. Geogitters zijn daarmee een kosteneffectieve en milieuvriendelijke oplossing die de duurzaamheid en levensduur van bouwwerken aanzienlijk verbetert.