Secutex® is een eenlaags, mechanisch gebonden, nonwoven geotextiel.

Sommige producten zijn bovendien gekalanderd. Secutex® wordt gebruikt om grondlagen met verschillende korrelgroottes te scheiden en om de ontbrekende filterstabiliteit te verkrijgen.

Typische oplossingen met Secutex®

 • Wegenbouw

 • Spoorwegen

 • Infrastructuur

 • Waterbouw

 • Stortplaatsen

 • Bescherming van het milieu

 • Pijpleidingen

 • Tunnels

 • Toegangswegen

 • Windparken

Voordelen van Secutex®

 • Uitstekende filtratie-eigenschappen

 • Hydraulische prestaties op lange termijn

 • Hoge rek en daardoor aanpasbaar aan bodemvervormingen

 • Zeer goede weerstand tegen afschuiving van de interface

 • Weerstand tegen chemische en biologische afbraak

 • Hoge weerstand tegen doorprikken

Geselecteerde voordelen van Secutex® multifunctioneel geotextiel

Omstandigheden ter plaatse en invloed van spanning/rek gedrag op Secutex® nonwoven. σ = Belasting op steen / ε = Rek

Voordeel 1: Hoge rekbaarheid zorgt voor uitstekende weerstand tegen beschadiging

Bij het aanbrengen van extra grondlagen over een bodem met een slechte draagkracht, zullen de rekeigenschappen van het nonwoven geotextiel schade tijdens het installatieproces minimaliseren. Om de scheidingsfunctie onder hoge spoorvorming te garanderen, is Secutex® geotextiel met hoge rek de eerste keuze. Het hoge rekvermogen van Secutex® geotextiel zorgt voor een uitstekende weerstand tegen beschadiging.

Dankzij deze eigenschap kunnen Secutex® producten gemakkelijk onregelmatige of slappe onderlagen verwerken. Vooral wanneer het bedekt is met steenmateriaal, worden de Secutex® nonwoven geotextielvezels geheroriënteerd rond de stenen, waardoor schade aan de nonwoven structuur wordt voorkomen.

Correlatie tussen aanbevolen openingsmaat en dikte (bereik: groen – aanbevolen; geel – toepassinggerelateerd mogelijk; rood – kritisch) voor een filtergeotextiel (DWA-M 511, 2017)

Voordeel 2: filtereffectiviteit op lange termijn

Net als bij minerale filterlagen speelt ook bij Secutex® geotextiel het vermogen om de bodem vast te houden een belangrijke rol. Geotextielfilters moeten zo worden ontworpen dat de mechanische effectiviteit en de hydraulische filterefficiëntie (waterafvoer zonder drukverlies) in gelijke mate worden bereikt.

Uniek aan het productieproces is dat Secutex® nonwovens met naaldperforatie in grotere diktes kunnen worden geproduceerd dan andere gebonden nonwovens. Daarom kunnen ze worden geproduceerd in overeenstemming met de aanbevolen minimale geotextieldikte [d] van 25 – O90 < d < 50 – O90 (“DWA-M 511, 2017”), waardoor de filterefficiëntie van het geotextiel op lange termijn wordt gegarandeerd.

Loading...