Secugrid® HS zijn geogrids met hoge sterkte

Het zijn geogrids gemaakt van op elkaar gelegde polyester strips met een hoge sterkte, met een geëxtrudeerde polyethyleen beschermlaag en gelaste verbindingen. Secugrid® HS combineert een hoge treksterkte en lage kruipneiging met extreme robuustheid en weerstand. Secugrid® HS is speciaal ontwikkeld voor geotechnische toepassingen in grondwerken waar treksterktes van meer dan 400 kN/m vereist zijn.

Typische toepassingen voor Secugrid® HS Geogrids

Ophoging op slappe grond

De Secugrid® HS-basiswapening met hoge sterkte verhoogt de stabiliteit van taludconstructies op slappe grond – tijdens de bouwfase en in de uiteindelijke staat.

Voordelen voor uw project:

 • Verhoogde stabiliteit van taluds dankzij hoge treksterktes tot 1200 kN/m
 • Snellere bouwtijd door kortere consolidatieperioden
 • Beperking van differentiële zettingen bij een heterogene ondergrond
 • Stabiliteit op lange termijn (lage kruipneiging/hoge weerstand op lange termijn)

Platform voor belastingoverdracht op palen

Het ontwerp van versterkte belastingoverdrachtsplatforms op palen wordt gebruikt om de stabiliteit en zettingen van taluds te beheersen. De palen brengen de belasting van de ophoging door de slappe samendrukbare grondlaag over naar een diepere, stevige fundering. De ontlasting van de slappe grond wordt bereikt door de belasting te verdelen binnen de versterkte funderingslaag in de richting van de palen.

Voordelen voor uw project:

 • Grotere paalafstanden (door hoge treksterkte)
 • Absorptie van laterale drukkrachten maakt shoor zetten van palen overbodig
 • Beperking van differentiële zettingen
 • Geen wachttijden voor consolidatieprocessen

Overbruggen van sinkholes en mijnbouwleemtes

Secugrid® HS wordt onder taluds of vullagen geïnstalleerd om de vervorming van het oppervlak door verzakking te beperken. Deze holtes kunnen het resultaat zijn van natuurlijke processen (bv. subrosie in kalkrijkegebieden) of kunstmatige processen (bv. grondwateronttrekking of ondergrondse mijnbouw).

Voordelen voor uw project:

 • Minder risico op ongelukken in geval van zinkgaten/mijnleegtes
 • Verhoogde veiligheid dankzij de hoge vervormbaarheid van het systeem
 • Economisch en ecologisch alternatief voor harde plaatfunderingen

Secugrid® HS productvoordelen

Secugrid® HS is de keuze voor alle toepassingen waar een hoge treksterkte en een lange levensduur vereist zijn. De selectie van de gebruikte polymeren in combinatie met de toegepaste producttechnologie garandeert een robuust en duurzaam wapeningsproduct.

Gebruikelijke reductiefactoren (EBGEO 2010) vs. Secugrid® HS

Lage kruipneiging

Alle geokunststoffen die worden blootgesteld aan permanente belastingen verliezen na verloop van tijd treksterkte als gevolg van kruipeffecten. De mate van treksterktevermindering hangt af van het spanningsniveau, de tijd, de temperatuur en de moleculaire samenstelling van het gebruikte polymeer. Tabel 1 toont een vergelijking tussen de gebruikelijke reductiefactoren voor polymeer-specifieke geokunststoffen (zie EBGEO 2010) en het resultaat voor Secugrid® HS. De vergelijking toont de hoge kwaliteit van Secugrid® HS met betrekking tot de zeer lage kruipneiging.

Robuust tegen beschadiging tijdens installatie

Installatie van grond en de daaropvolgende verdichting betekenen hoge spanningen voor geogrids tijdens de installatiefase. Robuuste wapeningsproducten behouden hun sterkte grotendeels tijdens de installatie. De zeer hoge robuustheid van Secugrid® HS werd gedocumenteerd in veldproeven. Voor Secugrid® HS 1200/100 R6 kan bijvoorbeeld een reductiefactor van slechts 1,03 worden verwacht bij installatie onder steenslag (d85 < 35 mm).

Veldproef met Secugrid® HS om de reductiefactor voor installatieschade te bepalen

Meer geogrids

Secugrid® m3 Systeem

Secugrid® versterkte talud- en keerwandsystemen.

Combigrid®

Combigrid® is een composiet van geogrid gemaakt van op elkaar gelegde uitgerekte, monolithische platte staven met gelaste verbindingen en een mechanisch gebonden geotextiel dat binnen de geogridstructuur is gelast.

Secugrid®

Secugrid® geogrids voor bodemstabilisatie en versterking. Secugrid® is een structureel sterk en stabiel geogrid voor grondwapening, gemaakt van geëxtrudeerde en getrokken polypropyleen (PP) staven, stevig aan elkaar gelegd en gelast.

Loading...