Grondwaterbescherming met afdichtingssystemen met één component

Enkelvoudige afdichtingssystemen met Carbofol® geomembranen worden gebruikt in industriële faciliteiten voor opslag, vullen en overbrengen en voor productie, behandeling en gebruik – waar het gevaar bestaat van grondwaterverontreiniging door gevaarlijke stoffen.

Afdichting

Wanneer Carbofol®-geomembranen van hogedichtheidpolyethyleen (HDPE) worden gebruikt bij de aanleg van opvangbekkens, beschermen ze het grondwater en de bodem op effectieve wijze tegen vervuiling door mogelijk schadelijke verontreinigende stoffen.

Met een minimale dikte van 1,5 mm voldoen Carbofol® HDPE-geomembranen aan een groot aantal eisen op het gebied van chemische weerstand en fysieke duurzaamheid. Naast hun chemische weerstand op lange termijn zijn Carbofol® HDPE-geomembranen ook UV-bestendig op lange termijn en bestand tegen knaagdieren en wortelgroei wanneer ze worden gefabriceerd met een minimale dikte van 1,0 mm.

Dankzij de hoge flexibiliteit van Carbofol® zijn gecompliceerdere verbindingen mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of prestaties. Door hun gunstige smeltindex kunnen Carbofol® geomembranen onder meer omstandigheden worden gelast en gas- en waterdichte overlappen produceren.

Op elk project worden voortdurend kwaliteitscontroletests uitgevoerd, naast de standaardpraktijken voor kwaliteitscontrole tijdens de productie.

Bescherming

Om de prestaties en kwaliteit van een enkelvoudig afdichtingssysteem te garanderen, moet boven en onder het Carbofol® geomembraan gebruik worden gemaakt van mechanisch gebonden Secutex® nonwoven geotextiel.

Bij een zandondergrond met een laag grindgehalte (< 30% grind) volstaat een 400 g/m² mechanisch gebonden Secutex® nonwoven geotextiel van polypropyleen (PP). Bij grover gekorrelde bodems moet echter mechanisch gebonden Secutex® nonwoven geotextiel met een massa per oppervlakte-eenheid tot 1.200 g/m² worden overwogen.

Met Secutex® geotextielvlies kunnen de prestaties en integriteit van het Carbofol® afdichtingselement op lange termijn behouden blijven, zowel tijdens de installatie als bij latere bouwbelastingen.

Prestatiemonitoring

Na voltooiing van het afdichtingssysteem met één component moet een onafhankelijke expert de kwaliteit van de installatie goedkeuren. Om de prestaties van het afdichtingssysteem permanent te kunnen controleren en documenteren, kan een drain- en controleslangsysteem of een elektro-resistiviteitslekdetectiesysteem direct onder het Carbofol® geomembraan worden geïnstalleerd. Met een foto-ionisatiedetector (PID) kan lekkage uit het geomembraan worden waargenomen als verontreiniging in het buisleidingsysteem en worden gemeten via speciale bodem-luchtonderzoeken. In principe is het het beste om de prestaties van het afdichtingssysteem de eerste twee jaar twee keer per jaar te meten. In de daaropvolgende jaren kan de frequentie van de systeemcontroles worden teruggebracht tot eenmaal per jaar, tenzij de gedefinieerde prestatienormen worden overschreden.

Conclusie

Met een goed gespecificeerd mechanisch gebonden polypropyleen Secutex® geotextielbeschermingssysteem bieden Carbofol® geomembranen hoogwaardige afdichtingssystemen met één component voor de lange termijn.

In chemische opslagdepots, benzinestations, opvangbekkens, vloeistofdepots, containerruimten, chemische fabrieken, schrootplaatsen en vele andere toepassingen waar maatregelen voor grondwaterbescherming nodig zijn, kunnen de hoogwaardige, enkelvoudige geokunststofafdichtingssystemen van Naue effectief en economisch worden toegepast.