Geokunststoffen voldoen aan de strenge insluitingsparameters van de regelgeving voor stortplaatsbekleding

De geokunststoffen voldoen aan de eisen voor de waterdichtheid en drainagesystemen van een afvalopslagfaciliteit.

Bodembekledingssystemen voor stortplaatsen bieden permanente bescherming van de bodem en het grondwater tegen de verontreinigende stoffen in een afvalmassa. De eisen voor bekledingssystemen worden vaak gespecificeerd in nationale voorschriften en geokunststoffen zijn veel voorkomende onderdelen van deze systemen geworden. Geokunststoffen voldoen aan de strenge insluitingsparameters van de regelgeving voor stortplaatsbekleding.

Geokunststoffen vormen een efficiënte, aanzienlijk effectieve en duurzame barrière voor langdurige milieubescherming. Maar om deze effectiviteit te bereiken is een goed ontwerp, specificatie en installatie van het geokunststofsysteem nodig. Afval verwijderen voor reparatie of herstel van een verkeerd ontworpen of uitgevoerd barrièresysteem is technisch moeilijk en duur. De geokunststoffen die worden gebruikt in een basisbekledingssysteem moeten worden gemaakt van hoogwaardige grondstoffen. De geokunststoffen moeten zeer goed bestand zijn tegen chemische en biologische aanvallen. Voor taluds moet de polymere barrière de juiste wrijvingseigenschappen hebben voor geokunststof-geokunststof en geokunststof-grond. Als je weet hoe je deze materialen op de juiste manier moet evalueren en selecteren, voorkom je onacceptabele kruip of de ontwikkeling van trekspanningen in het systeem. Kruip en ontoelaatbare spanningen kunnen leiden tot instabiliteit van het talud en mogelijk falen.