Monitorizarea continuă a materiilor prime, a componentelor, a producției și a produselor

Toate materiile prime, fibrele sau componentele necesare pentru producerea materialelor noastre geosinteticelor sunt supuse unui control strict. Certificatele de recepției a materiilor prime prezentate de furnizori sunt verificate în conformitate cu protocoalele specifice pentru fiecare produs.

În timpul producției tuturor materialelor geosintetice se aplică măsuri suplimentare de asigurare a calității.

It goes without saying that the quality assurance department, in its organizational structure and processes, is independent of production. After all quality assurance measures have been performed as defined in the quality assurance plan, an acceptance test certificate will be issued according to ISO 10204 when requested. Material will only be released once it has passed all quality reviews, checks and has all supporting documentation completed.

These quality assurance measures are conducted for all of our products according to the current standards and guidelines in effect at that time. This continuous manufacturing quality control guarantees product performance characteristics and enables complete documentation from the raw material to the final product.

Audituri externe

Geosinteticele Naue sunt supuse, de asemenea, unor verificări de calitate de către terțe părți, care au loc de obicei de două ori pe an. Experții independenți obțin eșantioane de testare de la diferitele unități de producție Naue, precum și din stocurile existente. Proprietățile produselor geosintetice sunt testate și documentate în detaliu, inclusiv notarea proceselor de producție, tipul și complexitatea controlului calității producției ca și orice alte observații relevante. Uneori sunt angajați experți independenți pentru a testa caracteristicile produselor specificate prin proiect și pentru a certifica rezultatele testelor. Aceste teste completează controlul calității din timpul producției efectuat asupra materiilor prime și a produselor finite.

Managementul calității

Din decembrie 1994, departamentele de dezvoltare, producție, vânzări și inginerie materiale geosintetice ale Naue GmbH & Co. KG au fost certificate în conformitate cu ISO 9001. Această certificare este validată periodic prin audituri programate.

Cu ajutorul acestui sistem integrat de management al calității, cerințele clientului și/sau ale proiectelor sunt înțelese și îndeplinite. Certificarea conform standardului ISO 9001 reprezintă fundamentul pe care construim îmbunătățirea continuă a nivelului de calitate al produselor și serviciilor noastre.

Managementul energiei și managementul mediului

Sistemul integrat de management al proceselor constituie, de asemenea, baza pentru certificarea în domeniul managementului de mediu conform ISO 14001 și al managementului energiei conform ISO 50001.

În unele locații, acestea sunt, de asemenea, certificate extern.

Suntem bucuroși să vă punem la dispoziție, la cerere, certificatele noastre în format PDF.

Obligația de aplicare a marcajului CE

Începând cu 01.10.2002, marcajul CE este obligatoriu pentru majoritatea geosinteticelor. Marcajul CE certifică conformitatea unui produs cu standardele europene (UE) aplicabile pentru anumite aplicații și funcții (separare, filtrare, armare, protecție și drenaj). Toate procedurile necesare pentru îndeplinirea obligației de aplicare a marcajului CE au fost implementate de Naue la 1 octombrie 2002.

Standardele aplicabile pentru geomembrane au fost publicate în 2004 și 2005. Astfel, începând cu septembrie 2006 și ianuarie/februarie 2007, marcajul CE este obligatoriu pentru funcția de etanșare în conformitate cu standardele corespunzătoare. Acest lucru se aplică, de exemplu, geomembranelor și geocompozitelor bentonitice. La 14 februarie 2006, Naue a primit marcajul CE pentru geocompozitele bentonitice Bentofix® și geomembranele Carbofol®.

Prin îndeplinirea cerințelor de aplicare a marcajului CE, valorile de referință sunt prezentate într-o formă comparabilă pentru toate produsele. În primul rând, sunt reglementate cerințele legate de durata de viață a geosinteticelor și verificarea acestora.

Respectăm rigorile marcajului CE la toate unitățile noastre de producție. Acest lucru este monitorizat extern de către un organism notificat.