Secutex® Green to w 100% biodegradowalna geowłóknina, o włóknach łączonych mechanicznie

Dzięki certyfikowanej biodegradowalności pozostałości produktu nie szkodzą środowisku. Geowłóknina Secutex® Green jest odporna na promieniowanie UV. Może być zatem używana w zastosowaniach niewymagających przykrycia.

Naue GreenLine

Zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszy we wszystkich aspektach naszego codziennego życia. Rozwiązania geotechniczne już od dawna przyczyniają się do bardziej zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Nasza linia Naue GreenLine idzie o krok dalej, koncentrując się wyłącznie na produktach biodegradowalnych.

Zrównoważony rozwój

Zmniejszenie emisji pochodzących z transportu i poprawa bilansu CO2.

Biodegradowalne

Certyfikowana degradowalność zarówno w kompostowaniu przemysłowym i gospodarstwach domowych, jak i w odpowiednich warunkach środowiskowych.

Surowce odnawialne

Stosowanie wyłącznie organicznych, naturalnych i odnawialnych surowców.

Metabolizowalne

Przetwarzanie organicznej geowłókniny przez organizmy glebowe, mikroorganizmy i grzyby.

Typowe rozwiązania z Secutex® Green

Ogrodnictwo i architektura krajobrazu

Geowłóknina Secutex® Green może być stosowana w ogrodnictwie i kształtowaniu krajobrazu pod ścieżkami, w celu ochrony gleby lub jako ochrona przed erozją. Pod koniec okresu użytkowania roślinność i jej korzenie przejmują pożądane właściwości filtracyjne i zapewniają retencję gleby.

Drogi i ścieżki tymczasowe

Secutex® Green nadaje się do separacji gruntu, jako warstwa filtrująca przed niepożądanym transportem cząstek gleby i jako warstwa ochronna, szczególnie w obszarach wrażliwych, takich jak ścieżki dla pieszych w parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody.

Ochrona brzegów naturalnych cieków wodnych, ochrona wybrzeży i ochrona przed podmywaniem.

Za faszynami Secutex® Green służy do retencji gleby, dopóki ta funkcja nie zostanie przejęta przez roślinność. Geowłóknina Secutex® Green może być również stosowana jako warstwa filtrująca między warstwami gruntu o różnych uziarnieniu, dopóki korzenie nie ustabilizują gleby. Secutex® Green jest również dostępna jako worki geotekstylne Secutex® Green Soft Rock.

Zalety projektu

  • Możliwość pozostawienia na miejscu lub kompostowania po renaturyzacji

  • Brak przedostawania się plastiku do środowiska podczas instalacji, eksploatacji lub renaturyzacji

  • Odporność na promieniowanie UV

Zalety Secutex® Green

Secutex® Green nadaje się do wszystkich zastosowań, w których wymagane są rozwiązania tymczasowe.

Przewidywany okres użytkowania

Zakres zastosowań i utrzymanie funkcji zależą od czynników terenowych, takich jak gleba, woda i warunki klimatyczne danego projektu. Zasadniczo można przyjąć, że okres użytkowania wynosi trzy lata. Żywotność produktu zależy w dużej mierze od aktywności biologicznej środowiska.

Klasy wytrzymałości geowłókniny

Przemysłowa produkcja włókien i niezmienny proces igłowania zapewniają stałą i powtarzalną jakość włókniny. W związku z tym możliwe jest przypisanie jednej z klas wytrzymałości geowłóknin GRK (zgodnie z broszurą dotyczącą stosowania geosyntetyków w robotach ziemnych w budownictwie drogowym). Geowłókniny Secutex® Green dostępne są w klasach odporności od GRK2 (niska) do GRK5 (wysoka) i w szerokościach 2m, 4m, oraz 6m.

Szacowany okres użytkowania w zależności od zastosowania i przewidywanych warunków środowiskowych

potwierdza zgodność produktu z normą Euronorm EN 13432, “Wymagania dotyczące odzysku opakowań przez kompostowanie i biodegradację”.

gwarantuje pełną biodegradowalność w kompoście ogrodowym.

gwarantuje biodegradowalność w kompostowni przemysłowej.

gwarantuje biodegradację w naturalnym środowisku słodkowodnym.

gwarantuje pełną biodegradację w naturalnej glebie.

gwarantuje biodegradowalność w naturalnym środowisku wody morskiej.

Więcej geowłóknin

Secutex®

Secutex® to geowłóknina jednowarstwowa, o włóknach łączonych mechanicznie. Niektóre produkty są dodatkowo kalandrowane. Secutex® służy do separacji warstw gruntu o różnej wielkości ziaren, a także do zapewnienia stabilnej filtracji.

Secutex® H

Secutex® H to jednowarstwowa lub wielowarstwowa, igłowana geowłóknina hydrotechniczna. Geowłókniny Secutex® H są stosowane jako geowłókniny ochronne, geowłókniny separacyjne, geowłókniny filtracyjne i geowłókniny do worków geotekstylnych.