Gesiatki Secugrid

Geosiatki wykonane z ciągnionych, monolitycznych, płaskich prętów poliestrowych (PET) lub polipropylenowych (PP), połączonych metodą zgrzewania. Geosiatki Secugrid® łączą w sobie wysoką sztywność i niską podatność na pełzanie z ekstremalną wytrzymałością.

Geogrid Secugrid® for soil stabilisation and reinforcement

Typowe rozwiązania z Secugrid®

Stabilizacja i wzmacnianie podłoża

Geosiatki dwukierunkowe PP/PET Secugrid® stabilizują i wzmacniają warstwy kruszywa niezwiązanego poprzez ograniczenie bocznych przemieszczeń poziomych i mobilizację wytrzymałości na rozciąganie. Typowe zastosowania to np. drogi tymczasowe, obszary ruchu stałego, linie kolejowe i platformy robocze.

 • Minimalizowanie bocznych przemieszczeń poziomych w warstwie podbudowy
 • Zwiększenie nośności
 • Wydłużenie cykli konserwacji/projektowanego okresu użytkowania

Mury oporowe i skarpy

Dwukierunkowe i jednokierunkowe geosiatki PET Secugrid® wchodzą w interakcję z otaczającym gruntem, dzięki czemu konstrukcje ziemne są mocniejsze i bardziej wytrzymałe na przyłożone obciążenia.

 • Możliwe nachylenie od 45° do 90°
 • Duża różnorodność systemów okładzin (roślinność, gabiony, bloki/panele betonowe)
 • Możliwe wykorzystanie lokalnie dostępnych gruntów
 • Szybkie i ekonomiczne rozwiązanie w porównaniu z konwencjonalnymi metodami (betonowe mury oporowe )

Nasyp na słabym podłożu

Jednokierunkowe geosiatki PET Secugrid® zwiększają stateczność konstrukcji nasypów na słabych gruntach – zarówno na etapie budowy, jak i w stanie końcowym.

 • Zwiększona stateczność nasypu
 • Szybszy postęp budowy dzięki krótszym okresom konsolidacji
 • Łagodzenie nierównomiernego osiadania w przypadku niejednorodnego podłoża
 • Długoterminowa stateczność (niska tendencja do pełzania/wysoka wytrzymałość długoterminowa)

Warstwa transmisyjna nad palami

Geosiatki jednokierunkowe PET Secugrid® stosowane są do wzmacniania warstw transmisyjnych obciążenia nad palami w celu kontroli stateczności nasypu i osiadań. Pale przenoszą obciążenie nasypu przez warstwę słabego gruntu ściśliwego na głębszą warstwę gruntu nośnego. Odciążenie słabego gruntu uzyskuje się poprzez rozłożenie obciążenia w obrębie wzmocnionej warstwy podbudowy w kierunku pali.

 • Większe odstępy między palami (ze względu na wysoką wytrzymałość na rozciąganie)
 • Absorpcja naprężeń bocznych eliminuje potrzebę stosowania pali ukośnych
 • Zminimalizowanie nierównomiernego osiadania
 • Wyeliminowanie czasu oczekiwania na procesy konsolidacji

Mostkowanie zapadlisk i pustek górniczych

Jednokierunkowe geosiatki Secugrid® PET instalowane są pod nasypami lub warstwami wypełniającymi w celu ograniczenia deformacji powierzchni spowodowanych osiadaniem. Pustki te mogą być wynikiem procesów naturalnych (np. suberozji na obszarach krasowych) lub sztucznych (np. wydobycia wód gruntowych lub górnictwa).

 • Zmniejszone ryzyko wypadków w przypadku wystąpienia zapadlisk / pustek górniczych
 • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki wysokiej plastyczności systemu
 • Ekonomiczna i ekologiczna alternatywa dla sztywnych fundamentów tratwowych

Zalety Secugrid®

Geosiatki Secugrid® PET/PP wybierane są do wszystkich zastosowań, w których wymagana jest wysoka wytrzymałość na rozciąganie przez długi okres użytkowania. Dobór zastosowanych polimerów w połączeniu z technologią produktu gwarantuje solidny i trwały produkt stabilizujący oraz wzmacniający.

Wysoka absorpcja naprężeń przy niskich odkształceniach

Naprężenia ścinające w gruntach ziarnistych są znacznie zmniejszone, gdy osiągane są stosunkowo małe odkształcenia osiowe < ( 2%). Geosiatki zmniejszają odkształcenia i zwiększają stateczność, bezpieczeństwo i użytkowalność wzmocnionych konstrukcji gruntowych. Charakterystyka naprężenie-odkształcenie geosiatek wpływa na możliwą zdolność absorpcji naprężeń gruntów, zwłaszcza przy niskich odkształceniach, zmniejszając w ten sposób powstawanie kolein, garbów, pęknięć oraz innych mechanizmów uszkodzeń w obrębie dróg i innych wzmocnionych konstrukcji gruntowych. Secugrid® osiąga wysoką sztywność (wysoka wytrzymałość na rozciąganie przy niskich odkształceniach (rys. 1)) i wykazuje niską tendencję do pełzania. Ma to zasadnicze znaczenie dla bezpiecznej i trwałej ekonomicznie konstrukcji inżynieryjnej oraz wysokiej użytkowalności.

Efektywna interakcja między gruntem a geosiatką

Geosiatki Secugrid® absorbują siły rozciągające przyłożone do gruntu i rozkładają naprężenia za pomocą płaskich i sztywnych prętów. Przenoszenie naprężeń odbywa się za pomocą dwóch różnych mechanizmów: klinowania się ziaren gruntu w otworach siatki (tzw. stabilizacja) oraz tarcia między gruntem a teksturowaną powierzchnią prętów Secugrid®. Oczka umożliwiają pełną lub częściową penetrację ziaren gruntu, które następnie klinują się o żebra (płaskie pręty), zapewniając ograniczenie przemieszczeń bocznych leżącego nad nimi materiału ziarnistego/gruntu, ze względu na sztywność i wytrzymałość żeber. Co więcej, wysoka sztywność skrętna zapewnia niezbędną trwałość dla długotrwałego klinowania. Połączony efekt klinowania gruntu i wysokiej sztywności geosiatki minimalizuje odkształcenia gruntu i zapewnia integralność wzmocnionej konstrukcji.

Efekt klinowania zademonstrowany za pomocą kolumny żwirowej wzmocnionej geosiatką Secugrid® podtrzymującej samochód dostawczy

Więcej geosiatek

Secugrid® HS łączy w sobie wysoką wytrzymałość na rozciąganie i niską tendencję do pełzania z ekstremalną wytrzymałością i odpornością.

Combigrid® jest kompozytem składającym się z geosiatki wykonanej z ciągnionych, monolitycznych płaskich prętów z połączeniami zgrzewanymi oraz geowłókniny igłowanej, zgrzewanej w strukturze geosiatki.

Oprogramowanie dla geosiatek

SecuSlope 3.0 to przyjazny dla użytkownika, interaktywny program do projektowania zbrojonych geosiatką skarp, murów oporowych i przyczółków.

Dzięki oprogramowaniu Naue Platform Software można zaprojektować grubość warstwy podbudowy stabilizowanej i wzmacnianej za pomocą Secugrid® lub Combigrid® w różnych zastosowaniach, takich jak platformy robocze dla urządzeń gąsienicowych (np. palownice), podpory dla dźwigów i ciężkiego sprzętu, powierzchnie magazynowe itp.

Oprogramowanie Naue SecuCalc umożliwia zaprojektowanie grubości warstwy podbudowy stabilizowanej i wzmacnianej za pomocą Secugrid® lub Combigrid® w budownictwie drogowym, a także na parkingach i placach składowych lub w podobnych zastosowaniach.