Naue DW dubbelwandig systeem voor versterkte grondconstructies

Het Naue DW-systeem is een dubbelwandig systeem waarbij de versterkte grondconstructie apart van het voorste gedeelte wordt gehouden. De versterkte grondconstructie bestaat uit een Secugrid® primaire wapeningslaag die volgens de wrap-around-methode vóór de verloren bekisting wordt aangebracht.

Als ondersteuning van de installatie (permanente bekisting) wordt een Secugrid® gewapende grondconstructie met permanent of tijdelijk werkzame bekledingselementen geïnstalleerd, die kan worden aangepast aan het taludprofiel. Om bodemerosie in de bekledingszone te vermijden, worden Secutex® nonwovens of Secumat® erosiebeschermingsmatten gebruikt. Als tweede stap worden permanent (duurzaam) effectieve gevelelementen (gemaakt van gegalvaniseerd stalen gaas) geïnstalleerd met een bepaalde afstand en verbonden met de grondconstructie.

Een volgende vulling met steenachtig materiaal (ongeveer 60 – 90 mm) zorgt voor een esthetisch mooi beeld. Het systeem is dus zeer goed beschermd tegen vandalisme, verkeersbelasting, brand en andere invloeden van buitenaf. Indien nodig kunnen onderdelen van het zichtsysteem worden vervangen. Bovendien absorbeert het systeem verkeerslawaai en dient het als geluidsbarrière. Het systeem wordt gekenmerkt door een hoge flexibiliteit bij de aanpassing aan projectgerelateerde vereisten en geometrisch ontwerp en resulteert zo in een economische en natuurgerichte oplossing.

De Secugrid® PET wapening die voor dit systeem wordt gebruikt, is ontworpen op basis van bodemspecifieke eigenschappen en statische vereisten volgens bijvoor beeld EC7 in overeenstemming met EBGEO of BS 8006

Oplossingen met Secugrid®m3 DW

 • Herstel van bezweken taluds
 • Bescherming van taluds en wanden met hellingen tot 90°

 • Installatie bij getrapte taluds
 • Geluidswerende wanden

Geselecteerde voordelen van Secugrid®m3 DW

 • Langdurige stabiliteit, zelfs bij taluds tot 90°
 • Het ontwerp van het gezichtsveld is variabel
 • Hoog draagvermogen
 • Individueel instelbare helling van het hellingsoppervlak door middel van variabele stalen clips/spacers
 • Variabele afstandhouders maken aanpassing van het hellingsvlak aan de locatie mogelijk
 • Snelle en eenvoudige bouw
 • In-situ bgrond (inclusief cohesieve grond) kunnen worden gebruikt
 • Extreem economisch, dankzij de mogelijkheid om in-situ cohesieve grond te gebruiken in plaats van deze af te voeren of te vervangen door niet-cohesieve en dure granulaire grond
 • Secugrid® geogrids kunnen worden gebruikt met cement- en kalkgestabiliseerde grond
 • Ecologische voordelen van het gebruik van lokale grond zijn onder andere minder transportvervuiling (en kosten) en bescherming van natuurlijke hulpbronnen.

Systeemonderdelen

 • Secugrid® geogrids als statisch effectieve versterkingselementen
 • Secutex® nonwoven geotextiel
 • Elementbevestigingen
 • Stalen gaaselementen als verloren bekisting
 • Gegalvaniseerde stalen gaaselementen als dubbelwandig, statisch effectief frontsysteem

Secugrid®m3 DW installatie

Aanvullende Secugrid®m3 systemen

Secugrid® m3 Clamp

Oplossing:
Versterkte steile taluds tot 50°

Secugrid® m3 Wrap

Oplossing:
Versterkte steile taluds tot 70°
Versterkte keerwanden tot 90°

Secugrid® m3 Steel T

Oplossing:
Versterkte steile taluds tot 70°
Versterkte keerwanden tot 90°

Secugrid® m3 Steel P

Oplossing:
Versterkte steile taluds tot 70°
Versterkte keerwanden tot 90°

Secugrid® m3 Gabion

Oplossing:
Versterkte steile taluds tot 70°
Versterkte keerwanden tot 90°

Secugrid® m3 Block

Oplossing:
Versterkte steile taluds tot 70°
Versterkte keerwanden tot 90°

Secugrid® m3 Panel

Oplossing:
Versterkte steile taluds
Versterkte keerwanden tot 90°

Secugrid® m3 Nail

Oplossing:
Versterkte steile taluds tot 60°

Secugrid® m3 DW

Oplossing:
Versterkte keerwanden tot 90°

Loading...