Dwuścienny system Naue DW dla zbrojonych konstrukcji gruntowych

System Naue DW to system dwuścienny, w którym konstrukcja gruntu zbrojonego jest oddzielona od obszaru lica. Konstrukcja gruntu zbrojonego składa się z warstwy zbrojenia głównego Secugrid®, która jest instalowana metodą owijania przed szalunkiem stałym.

Jako wsparcie (szalunek stały) instalowana jest konstrukcja z gruntu zbrojonego Secugrid® ze stałymi lub tymczasowymi elementami okładziny lica, które można dostosować do profilu skarpy. W celu uniknięcia erozji gleby w obszarze okładziny lica stosuje się włókniny filtracyjne Secutex® lub maty przeciwerozyjne Secumat®. W drugim etapie instalowane są stałe (trwałe) elementy okładzinny lica (wykonane z ocynkowanej siatki stalowej) w określonej odległości i połączone z konstrukcja gruntu.

Następujące po tym wypełnienie materiałem kamiennym (ok. 60-90 mm) zapewnia estetyczny wygląd. W ten sposób system jest zabezpieczony przed wandalizmem, wpływami ruchu drogowego, pożarem i innymi czynnikami zewnętrznymi. W razie potrzeby części systemu okładzin lica mogą zostać wymienione. Dodatkowo system pochłania hałas uliczny i służy jako bariera akustyczna. System charakteryzuje się wysoką elastycznością w przypadku dostosowywania do wymagań i geometrii projektu, dając w rezultacie ekonomiczne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie.

Zbrojenie Secugrid® PET stosowane w tym systemie zaprojektowane jest zgodnie z właściwościami gruntu i wymaganiami statycznymi według np. EC7 w ramach EBGEO lub BS 8006. . .

Rozwiązania z Secugrid® m3 DW

 • Naprawa uszkodzonych skarp
 • Protection of slopes and walls with inclinations of up to 90°

 • Instalacja skarp schodkowych
 • Ziemne ekrany akustyczne

Wybrane zalety Secugrid®m3 DW

 • Długotrwała stateczność nawet przy nachyleniu do 90°
 • Zmienna konstrukcja okładziny lica
 • Wysoka nośność
 • Indywidualnie regulowane nachylenie powierzchni skarpy przy pomocy zmiennych stalowych klipsów/elementów dystansowych
 • Zmienne elementy dystansowe umożliwiają dostosowanie nachylenia do terenu
 • Szybka i łatwa instalacja
 • Możliwość stosowania gruntów lokalnych (w tym gruntów spoistych)
 • Niezwykle ekonomiczny ze względu na możliwość wykorzystania lokalnych gruntów spoistych zamiast zastępowania ich niespoistymi i drogimi gruntami ziarnistymi.
 • Geosiatki Secugrid® mogą być stosowane z gruntami stabilizowanymi cementem i wapnem.
 • Korzyści ekologiczne związane z wykorzystaniem gruntów lokalnych obejmują redukcję zanieczyszczeń pochodzących od transportu (i kosztów transportu) oraz ochronę zasobów naturalnych.

Elementy systemu

 • Geosiatki Secugrid® jako efektywne statycznie elementy zbrojące
 • Geowłóknina filtracyjna Secutex®
 • Elementy mocujące
 • Elementy z siatki stalowej jako szalunek stały
 • Ocynkowane stalowe elementy z siatki jako dwuścienny, efektywny statycznie system lica

Instalacja Secugrid®m3 DW

Pozostałe systemy Secugrid® m3

Secugrid® m3 Clamp

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachylaniu do 50°

Secugrid® m3 Wrap

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Steel T

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Steel P

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Gabion

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Block

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 70°
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Panel

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone
Zbrojone mury oporowe o nachyleniu do 90°

Secugrid® m3 Nail

Rozwiązanie:
Skarpy zbrojone o nachyleniu do 60°