Secugrid® HS to geosiatki o wysokiej wytrzymałości

Są to geosiatki wykonane z włókien poliestrowych o wysokiej wytrzymałości z wytłaczaną polietylenową powłoką ochronną oraz połączeniami zgrzewanymi. Secugrid® HS łączy w sobie wysoką sztywność i niską podatność na pełzanie z ekstremalną wytrzymałością i odpornością. Secugrid® HS został opracowany specjalnie do zastosowań geotechnicznych w robotach ziemnych, gdzie wymagana jest wytrzymałość na rozciąganie powyżej 400 kN/m.

Typowe zastosowania geosiatek Secugrid® HS

Nasyp na słabym podłożu

Zbrojenie podstawy nasypu za pomocą wysokowytrzymałych Secugrid® HS zwiększa stabilność konstrukcji nasypów na słabych gruntach – zarówno na etapie budowy, jak i w stanie końcowym.

Korzyści dla projektu:

 • Zwiększona stateczność nasypów dzięki wysokiej wytrzymałości na rozciąganie do 1200 kN/m
 • Szybszy postęp budowy dzięki krótszym okresom konsolidacji
 • Łagodzenie nierównomiernego osiadania w przypadku niejednorodnego podłoża
 • Długoterminowa stateczność (niska tendencja do pełzania/wysoka wytrzymałość długoterminowa)

Warstwa transmisyjna nad palami

Konstrukcja wzmocnionych warstw transmisyjnych obciążenia nad palami służy do kontrolowania stateczności nasypów i osiadań. Pale przenoszą obciążenie nasypu przez warstwę słabego gruntu ściśliwego na głębszą warstwę gruntu nośnego. Odciążenie słabego gruntu uzyskuje się poprzez rozłożenie obciążenia w obrębie wzmocnionej warstwy podbudowy w kierunku pali.

Korzyści dla projektu:

 • Większe odstępy między palami (ze względu na wysoką wytrzymałość na rozciąganie)
 • Absorpcja naprężeń bocznych eliminuje potrzebę stosowania pali ukośnych
 • Zminimalizowanie nierównomiernego osiadania
 • Wyeliminowanie czasu oczekiwania na procesy konsolidacji

Mostkowanie zapadlisk i pustek górniczych

Secugrid® HS jest instalowany pod nasypami lub warstwami wypełniającymi w celu ograniczenia deformacji powierzchni spowodowanych osiadaniem. Pustki te mogą być wynikiem procesów naturalnych (np. suberozji na obszarach krasowych) lub sztucznych (np. wydobycia wód gruntowych lub górnictwa).

Korzyści dla projektu:

 • Zmniejszone ryzyko wypadków w przypadku wystąpienia zapadlisk / pustek górniczych
 • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki wysokiej plastyczności systemu
 • Ekonomiczna i ekologiczna alternatywa dla sztywnych fundamentów tratwowych

Zalety produktu Secugrid® HS

Secugrid® HS to wybór do wszystkich zastosowań, w których wymagana jest wysoka wytrzymałość na rozciąganie przez długi okres użytkowania. Dobór zastosowanych polimerów w połączeniu z technologią produktu gwarantuje solidny i trwały produkt wzmacniający.

Typowe współczynniki redukcyjne (EBGEO 2010) vs. Secugrid® HS

Niska tendencja do pełzania

Wszystkie geosyntetyki, które są narażone na stałe obciążenia, z czasem tracą wytrzymałość na rozciąganie w wyniku zjawiska pełzania. Stopień zmniejszenia wytrzymałości na rozciąganie zależy od poziomu naprężeń, czasu, temperatury i składu molekularnego zastosowanego polimeru. Tabela 1 przedstawia porównanie typowych współczynników redukcyjnych dla geosyntetyków polimerowych (patrz EBGEO 2010) z wynikami dla Secugrid® HS. Porównanie potwierdza wysoką jakość Secugrid® HS w odniesieniu do jego bardzo niskiej tendencji do pełzania.

Odporność na uszkodzenia podczas instalacji

Instalacja gruntu i późniejsze zagęszczanie oznaczają wysokie naprężenia dla geosiatek podczas fazy instalacji. Trwałe produkty wzmacniające w dużej mierze zachowują swoją wytrzymałość podczas instalacji. Bardzo wysoka wytrzymałość Secugrid® HS została udokumentowana w testach terenowych. Na przykład dla Secugrid® HS 1200/100 R6, można oczekiwać współczynnika redukcyjnego wynoszącego tylko 1,03, gdy jest on zainstalowany pod kruszywem łamanym (d85 < 35 mm).

Test terenowy z Secugrid® HS w celu określenia współczynnika redukcyjnego uszkodzeń podczas instalacji

Więcej geosiatek

Systemy skarp i murów oporowych zbrojonych za pomocą Secugrid®

Combigrid® jest kompozytem składającym się z geosiatki wykonanej z ciągnionych, monolitycznych płaskich prętów z połączeniami zgrzewanymi oraz geowłókniny igłowanej, zgrzewanej w strukturze geosiatki.

Geosiatki Secugrid® do stabilizacji i wzmacniania gruntu. Secugrid® to wytrzymała i stabilna geosiatka do wzmacniania gruntu, produkowana z wytłaczanych i ciągnionych prętów polipropylenowych (PP), połączonych trwale metodą zgrzewania.

Oprogramowanie dla geosiatek

SecuSlope 3.0 to przyjazny dla użytkownika, interaktywny program do projektowania zbrojonych geosiatką skarp, murów oporowych i przyczółków.

Dzięki oprogramowaniu Naue Platform Software można zaprojektować grubość warstwy podbudowy stabilizowanej i wzmacnianej za pomocą Secugrid® lub Combigrid® w różnych zastosowaniach, takich jak platformy robocze dla urządzeń gąsienicowych (np. palownice), podpory dla dźwigów i ciężkiego sprzętu, powierzchnie magazynowe itp.

Oprogramowanie Naue SecuCalc umożliwia zaprojektowanie grubości warstwy podbudowy stabilizowanej i wzmacnianej za pomocą Secugrid® lub Combigrid® w budownictwie drogowym, a także na parkingach i placach składowych lub w podobnych zastosowaniach.