Jak światowy przemysł wydobywczy kontroluje swoje koszty i poprawia efektywność środowiskową?

Dzienne stawki wydobycia, skala pojedynczych operacji i koszty związane z wydobyciem rosną z każdym rokiem. Postępy w technologiach wydobywczych znacznie zwiększyły wskaźniki odzysku z rud. Projekty kopalń, które wcześniej uważano za zbyt duże, aby były możliwe, są osiągane co roku lub dwa, tak że przeciętna kopalnia jest dziś znacznie większa niż przeciętna kopalnia zaledwie 10 lat temu.

Budowa na taką skalę, która jest często wymuszona przez ceny rynkowe i konkurencję o wsparcie inwestorów, wymaga znacznych nakładów inżynieryjnych, aby kopalnie były ekonomicznie wykonalne i przyjazne dla środowiska.

Materiały geosyntetyczne to sposób, w jaki firmy wydobywcze osiągają swoje cele.

Duża część światowej rocznej produkcji geomembran jest wykorzystywana przez przemysł wydobywczy i nie bez powodu. Ługowanie hałd znacznie rozwinęło się jako technika wydobywania cennego materiału z rudy. Budowane są hałdy rudy o wysokości 200 m. Wdrażane są projekty “Mountaintop” i “valley leach”. Systemy wykładzin geosyntetycznych zatrzymują roztwór, dzięki czemu nie jest on tracony podczas przesączania do gleby i nie przedostaje się do lokalnych cieków wodnych. Złoto, miedź, nikiel, uran, a nawet metale ziem rzadkich są ługowane z hałd. Geosyntetyki zatrzymują cenne zasoby i izolują odpady (odpady poflotacyjne), zapewniając w ten sposób korzyści ekonomiczne i środowiskowe dla danego miejsca.

“Płaszcze przeciwdeszczowe” utrzymują wodę burzową z dala od hałd rudy, dzięki czemu ciężarny roztwór nie jest rozcieńczany. W ten sposób przetwarzanie jest bardziej wydajne. Ponadto geosyntetyczne systemy wykładzinowe chronią zasoby wodne na miejscu. Ponieważ koszty wody w niektórych regionach wzrosły o 300% w ciągu ostatnich pięciu lat, oszczędzanie wody w odległych kopalniach znacznie zmniejsza wydatki.

Ograniczenie nie jest jedynym rozwiązaniem potrzebnym do utrzymania konkurencyjności i rentowności operacji wydobywczych. Szeroki zakres prac geotechnicznych jest wymagany dla zapewnienia wydajności operacyjnej i bezpieczeństwa środowiskowego. Wzmocnienie geosiatką stabilizuje nasypy, nasypy, ściany kruszące i inne konstrukcje gruntowe. Obsługują one drogi dojazdowe, dzięki czemu 100-tonowe ładunki mogą przejeżdżać codziennie przez lata bez kosztownych awarii dróg. (Kopalnia może stracić miliony dolarów dziennie, jeśli droga dojazdowa ulegnie awarii). Geowłókniny zapewniają oddzielenie warstw ziarnistych, stabilność filtra w konstrukcjach geotechnicznych i ochronę innych geosyntetyków.

W połączeniu, materiały te poprawiają odzyskiwanie cennych materiałów, izolują skażone odpady, utrzymują otwarte miejsca i sprawiają, że zamknięcie jest bardziej wydajnym i mniej kosztownym przedsięwzięciem.