Ochrona wód gruntowych za pomocą jednoskładnikowych systemów uszczelniających

Jednoskładnikowe systemy uszczelniające z geomembranami Carbofol® są stosowane w obiektach przemysłowych do przechowywania, napełniania i przesyłania oraz do produkcji, obróbki i utylizacji – tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo skażenia wód gruntowych materiałami niebezpiecznymi.

Uszczelnienie

Geomembrany Carbofol® z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), stosowane do budowy zbiorników retencyjnych, skutecznie chronią zasoby wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem potencjalnie szkodliwymi substancjami.

Przy minimalnej grubości 1,5 mm, geomembrany Carbofol® HDPE spełniają szeroki zakres wymagań dotyczących odporności chemicznej i trwałości fizycznej. Oprócz długotrwałej odporności chemicznej, geomembrany Carbofol® HDPE mają długotrwałą odporność na promieniowanie UV i są odporne na gryzonie oraz wzrost korzeni, gdy są produkowane z minimalną grubością 1,0 mm.

Dzięki wysokiej elastyczności Carbofol® możliwe jest wykonywanie bardziej skomplikowanych połączeń bez utraty jakości i wydajności. Ze względu na korzystne właściwości wskaźnika płynięcia, geomembrany Carbofol® mogą być zgrzewane w szerszym zakresie warunków, tworząc gazoszczelne i wodoszczelne zakładki.

Testy kontroli jakości są przeprowadzane w sposób ciągły na każdym projekcie, oprócz standardowych praktyk kontroli jakości produkcji.

Ochrona

Aby zapewnić wydajność i jakość jednoskładnikowego systemu uszczelniającego, mechanicznie łączone włókniny ochronne Secutex® powinny być stosowane powyżej i poniżej geomembrany Carbofol®.

W przypadku piaszczystego podłoża o niskiej zawartości żwiru (< 30% żwiru) wystarczająca jest włóknina ochronna Secutex® o gramaturze 400 g/m², łączona mechanicznie z polipropylenu (PP). Jednak w przypadku gruboziarnistych gleb należy rozważyć zastosowanie włóknin ochronnych Secutex® łączonych mechanicznie o masie na jednostkę powierzchni do 1200 g/m².

Dzięki geowłókninom Secutex® można zachować długoterminową wydajność i integralność elementu uszczelniającego Carbofol® zarówno podczas instalacji, jak i przed późniejszymi obciążeniami konstrukcyjnymi.

Monitorowanie wydajności

Po zakończeniu montażu jednoskładnikowego systemu uszczelniającego, niezależny ekspert musi zatwierdzić jakość instalacji. Aby umożliwić stałe monitorowanie i dokumentowanie wydajności systemu uszczelniającego, bezpośrednio pod geomembraną Carbofol® można zainstalować system rur spustowych i kontrolnych lub elektrooporowy system wykrywania nieszczelności. Dzięki detektorowi fotojonizacyjnemu (PID) wyciek z wykładziny można zaobserwować jako zanieczyszczenie w systemie rur kontrolnych i zmierzyć za pomocą specjalnych badań powietrza w glebie. Zasadniczo najlepiej jest mierzyć wydajność systemu uszczelniającego dwa razy w roku przez pierwsze dwa lata. W kolejnych latach częstotliwość kontroli systemu może zostać zmniejszona do jednego razu w roku, o ile nie zostaną przekroczone określone standardy wydajności.

Wnioski

Dzięki odpowiednio dobranemu, mechanicznie połączonemu systemowi ochronnemu z geowłókniny polipropylenowej Secutex®, geomembrany Carbofol® oferują wysokiej jakości długoterminowe, jednoskładnikowe systemy uszczelniające.

W magazynach chemikaliów, stacjach benzynowych, zbiornikach, magazynach płynów, kontenerach, zakładach chemicznych, złomowiskach, a także w wielu innych zastosowaniach, w których konieczne są środki ochrony wód gruntowych, wysokiej jakości jednoskładnikowe geosyntetyczne systemy uszczelniające Naue mogą być skutecznie i ekonomicznie stosowane.

Loading...