Naue wspiera poprzez własne biuro inżynieryjne

Biuro inżynieryjne Naue jest istotną częścią naszej oferty jako dostawcy kompleksowych usług dla branży. Nasz wykwalifikowany i przeszkolony zespół inżynierów to eksperci w dziedzinie geosyntetyków oraz ich zastosowań.
Możemy udzielic wsparcia w projektowaniu i obliczeniach. Nasi eksperci zapewniają doradztwo inżynieryjne w zakresie projektowania i wymiarowania, a także stosowania geosyntetyków w pracach ziemnych, budownictwie drogowym, kolejowym, hydrotechnice, inżynierii składowisk odpadów, a także w ochronie wód gruntowych.

Usługi inżynieryjne

Nasze usługi inżynieryjne obejmują m.in:

  • Obliczenia wydajności filtracyjnej i drenażu

  • Projektowanie systemów uszczelniających

  • Analiza stateczności

  • Doradztwo dotyczące instalacji

  • Planowanie schematów montażowych geosyntetyków

  • Planowanie i realizacja monitoringu in-situ

  • Pełne wsparcie QA/QC

Normy inżynieryjne

Nasze usługi opierają się na najnowszym know-how i aktualnym stanie wiedzy, w oparciu o transparentne niemieckie normy, przepisy i prawo. Wysoko zaawansowane normy inżynieryjne i przepisy zgodne z EuroCode i zharmonizowanymi normami europejskimi, a także normami DIN są naszą codzienną działalnością, podobnie jak projektowanie zgodne i oparte na normach międzynarodowych.

Naue opracowuje oprogramowanie geotechniczne

Inżynierowie Naue pracują wykorzystując wiele różnych narzędzi. Niektóre z nich zostały opracowane we własnym zakresie. W ten sposób wiedza naszego zespołu inżynierów znajduje zastosowanie bezpośrednio w oprogramowaniu. Aby ułatwić życie i pomóc w projektowaniu i obliczeniach, niektóre z używanych przez nas narzędzi są również dostępne na naszej stronie internetowej. Oprogramowanie to pomaga w projektowaniu grubości warstw dla stabilizowanych i wzmacnianych warstw podbudowy, systemów ochrony wybrzeża lub ochrony przed podmywaniem, a także skarp z gruntu zbrojonego, murów oporowych i przyczółków.