Portal Naue

Wejdź do cyfrowego świata geosyntetyków! Portal Naue jest podstawą cyfrowego dostępu do rozwiązań z zakresu geosyntetyków i nie tylko.

Oprogramowanie Naue

Oprogramowanie Naue Platform

Korzystając z oprogramowania Naue Platform, można zaprojektować grubość podbudowy, stabilizowanej i zbrojonej za pomocą Secugrid® lub Combigrid® w różnych zastosowaniach, takich jak platformy robocze dla urządzeń gąsienicowych (np. palownice), podpory dla dźwigów i ciężkiego sprzętu, powierzchnie magazynowe itp.

Oprogramowanie Naue Erosion Control

Oprogramowanie Naue Erosion Control umożliwia projektowanie systemów ochrony przeciwerozyjnej Secumat® na skarpach, w strumieniach i rowach. Dzięki oprogramowaniu Naue można łatwo i szybko planować online systemy stałej lub tymczasowej ochrony przeciwerozyjnej Secumat® na skarpach, rowach i potokach.

Oprogramowanie Naue SoftRock

Korzystając z oprogramowania Naue SoftRock, można projektować systemy ochrony wybrzeża lub ochrony przed podmywaniem z zastosowaniem worków geotekstylnych Secutex® Soft Rock, w zastosowaniach hydrotechnicznych, przybrzeżnych i morskich.

Oprogramowanie Naue SecuCalc

Korzystając z oprogramowania Naue SecuCalc, można zaprojektować grubość warstw podbudowy stabilizowanej i wzmacnianej za pomocą Secugrid® lub Combigrid®, w budownictwie drogowym, a także na parkingach, placach składowych lub w podobnych zastosowaniach.

Oprogramowanie Naue SecuSlope

Oprogramowanie do projektowania skarp, murów oporowych i przyczółków zbrojonych za pomocą Secugrid®.

Wersja do pobrania – tylko dla systemów operacyjnych Windows™.