Secutex® to geowłóknina jednowarstwowa, o włóknach łączonych mechanicznie w procesie igłowania.

Niektóre produkty są dodatkowo kalandrowane. Secutex® służy do separacji warstw gruntu o różnej wielkości ziaren, a także do zapewnienia stabilnej filtracji.

Typowe rozwiązania z Secutex®

 • Konstrukcje drogowe

 • Linie kolejowe

 • Inżynieria infrastrukturalna

 • Hydrotechnika

 • Składowiska odpadów

 • Ochrona środowiska

 • Rurociągi

 • Tunele

 • Drogi dojazdowe

 • Farmy wiatrowe

Zalety Secutex®

 • Doskonałe właściwości filtracyjne

 • Długotrwała wydajność hydrauliczna

 • Duże wydłużenia, dzięki czemu dostosowują się do nierówności podłoża

 • Bardzo dobra odporność na ścinanie

 • Odporność na degradację chemiczną i biologiczną

 • Wysoka odporność na przebicie

Wybrane zalety wielofunkcyjnych geowłóknin Secutex®

Wpływ warunków terenowych i zależności naprężenie/odkształcenie na geowłókninę Secutex®. σ = obciążenie kamienia / ε = odkształcenie

Zaleta 1: Wysoka zdolność wydłużania zapewnia doskonałą odporność na uszkodzenia

Podczas układania dodatkowych warstw gruntu, na grunt o słabej nośności, właściwości wydłużania geowłókniny separacyjnej minimalizują uszkodzenia podczas instalacji. Aby zapewnić funkcję separacji, przy wysokim stopniu koleinowania, geowłókniny Secutex® o dużej rozciągliwości stanowią pierwszy wybór. Wysoka zdolność do wydłużania geowłóknin Secutex® zapewnia doskonałą odporność na uszkodzenia.

Ta cecha produktów Secutex® umożliwia im łatwe dostosowywanie do nieregularnych lub miękkich podłoży. Zwłaszcza w przypadku pokrycia kamieniem lub kruszywem gruboziarnistym, geowłóknina separacyjna Secutex® pozostaje ułożona wokół kamieni, zapobiegając uszkodzeniu struktury włókniny.

Zalecana korelacja wielkości porów i grubości (zakres: zielony – zalecany; żółty – możliwy do zastosowania; czerwony – krytyczny) dla geowłókniny filtracyjnej (DWA-M 511, 2017)

Zaleta 2: Długotrwała efektywność filtracyjna

Podobnie jak w przypadku mineralnych warstw filtracyjnych, zdolność retencji gruntu odgrywa również ważną rolę w przypadku stosowania geowłóknin Secutex®. Filtry z geowłókniny muszą być tak zaprojektowane, aby w równym stopniu osiągnąć efektywność mechaniczną i hydrauliczną (odprowadzanie wody bez utraty ciśnienia).

Dzięki unikalnemu procesowi produkcji, geowłókniny igłowane Secutex® mogą być wytwarzane w większych grubościach niż inne włókniny, o włóknach łączonych mechanicznie. Dzięki temu mogą być produkowane zgodnie z zalecaną minimalną grubością geowłóknin [d] wynoszącą 25 – O90 < d < 50 – O90 (“DWA-M 511, 2017”), zapewniając w ten sposób długotrwałą efektywność filtracyjną geowłókniny.

Więcej geowłóknin

Secutex® H

Secutex® H to jednowarstwowa lub wielowarstwowa, igłowana geowłóknina hydrotechniczna. Geowłókniny Secutex® H są stosowane jako geowłókniny ochronne, geowłókniny separacyjne, geowłókniny filtracyjne i geowłókniny do worków geotekstylnych.

Secutex® Green

Secutex® Green to w 100% biodegradowalna geowłóknina separacyjno-filtracyjna, o włóknach łączonych mechanicznie, spełniająca funkcje separacji, filtracji i ochrony.