Geowłóknina Secutex® H dla zastosowań hydrotechnicznych

Jednowarstwowa, igłowana geowłóknina stosowana jest jako warstwa filtracyjna i separacyjna.

Secutex® HB to wielowarstwowa geowłóknina igłowana wypełniona piaskiem kwarcowym, zwana również matą balastową. Stosowana jest jako warstwa filtracyjna i separacyjna do instalacji podwodnych w zastosowaniach hydrotechnicznych.

Typowe rozwiązania z Secutex® H

Geowłóknina filtracyjna w hydrotechnice

Geowłóknina Secutex® H umieszczana jest między dwiema warstwami materiałów o różnym uziarnieniu, jeśli grubsza frakcja nie może zatrzymać znacznej części frakcji z warstwy drobnoziarnistej, przy oczekiwanym przepływie wody porowej.

 • Długotrwała efektywność filtracyjna

 • Wysoka odporność na przebicie

 • Długotrwała odporność na ścieranie

 • Zapobieganie przemieszczaniu się gruntu

Geowłóknina separacyjna pod nieprzepuszczalną warstwą okrywową lub na wierzchu nieprzepuszczalnej warstwy nośnej

Geowłóknina Secutex® H stosowana jest jako geowłóknina separacyjna, aby zapobiec mieszaniu się dwóch sąsiednich warstw o różnych wielkościach uziarnienia.

 • Wysoka odporność na przebicie i długotrwałe ścieranie

 • Duże wydłużenia, dzięki czemu dostosowują się do nierówności podłoża

 • Doskonała odporność na ścinanie

 • Odporność na degradację chemiczną i biologiczną

Możliwość podwodnej instalacji geowłóknin filtracyjnych

Mata balastowa Secutex® HB stosowana jest jako warstwa filtracyjna do szybkiej i łatwej instalacji podwodnej.

 • Redukcja czasu i kosztów instalacji

 • Długotrwała efektywność filtracyjna

 • Wysoka odporność

 • Długotrwała, wielokierunkowa wytrzymałość na ścinanie wewnętrzne

Zalety Secutex® H

Secutex® H to wybór dla wszystkich zastosowań hydrotechnicznych, w których wymagana jest warstwa filtracyjna i/lub warstwa separacyjna między warstwami o różnych wielkościach uziarnienia.

Długotrwała efektywność filtracyjna

Secutex® H zapewnia długotrwałą efektywność filtracyjną w połączeniu z wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi, takimi jak odporność na ścieranie i odporność na obciążenia dynamiczne.

Wysoka elastyczność

Geowłókniny filtracyjne Secutex® H i maty balastowe Secutex® HB posiadają doskonałą charakterystykę naprężenie-odkształcenie i bardzo dobrze dostosowują się do deformacji lub osiadań gruntu. W przypadku odkształceń geowłókniny ulegają rozciąganiu i dostosowują się do zmienionej powierzchni podłoża. Możliwe jest zapobieganie erozji wynikającej z bezpośredniego kontaktu między geowłókniną, podłożem i warstwą podsypki.

Certyfikacja

Secutex® H i Secutex® HB zostały certyfikowane przez BAW (Federalny Urząd Budownictwa Wodnego ) w Niemczech. Oba produkty spełniają wymagania zgodnie z “Warunkami technicznymi dostawy geowłóknin i produktów związanych z geowłókninami na śródlądowych drogach wodnych” – wydanie 2018 Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej i mogą być stosowane zgodnie ze wszystkimi określonymi w nich warunkami zastosowania.

Redukcja kosztów

Zastosowanie geowłóknin Secutex® H lub mat balastowych Secutex® HB jako warstwy filtracyjnej w umocnieniach brzegowych może skutkować znacznym zmniejszeniem ilości prac, połączonym z redukcją kosztów. Ze względu na bardzo małą grubość, materiał może być instalowany bez dodatkowych prac ziemnych Skraca to czas budowy oraz obniża koszty transportu i budowy w porównaniu z mineralnymi warstwami filtracyjnymi.

Redukcja emisji CO2

Geosyntetyki mogą zastąpić konwencjonalne materiały budowlane, takie jak żwir, piasek itp. Oznacza to, że mniejszą ilość przetransportowanego gruntu, a tym samym mniej CO2. Skutkuje to pozytywnym śladem węglowym, ponieważ już podczas produkcji oraz w trakcie cyklu życia tych geosyntetyków emitowana jest niewielka ilość CO2.

Konstrukcja umocnienia z narzutu kamiennego z Secutex® H

Szczegóły umocnienia z Secutex® H

Więcej geowłóknin

Secutex®

Secutex® to geowłóknina jednowarstwowa, o włóknach łączonych mechanicznie w procesie igłowania. Niektóre produkty są dodatkowo kalandrowane. Secutex® służy do separacji warstw gruntu o różnej wielkości ziaren, a także do zapewnienia stabilnej filtracji.

Secutex® Green

Secutex® Green to w 100% biodegradowalna geowłóknina separacyjno-filtracyjna, o włóknach łączonych mechanicznie, spełniająca funkcje separacji, filtracji i ochrony.