Loading...
Strona główna2024-05-31T07:58:50+00:00

Wiadomości Naue

Webinaria Naue

Naue Assistant: Rewolucja w naszych cyfrowych interakcjach z klientami

Bentofix® Green – Reducing landslides – The future of sustainable sealing

Portal Naue z oprogramowaniem geotechnicznym

Portal Naue umożliwia szybki dostęp do narzędzi oprogramowania geotechnicznego Naue z dowolnego urządzenia za pomocą jednego loginu. Centralny i całkowicie bezpieczny.

Nasze oprogramowanie może ułatwić życie oraz pomóc w projektowaniu i obliczeniach. Oprogramowanie to pomaga w projektowaniu grubości warstw podbudowy dla stabilizowanych i wzmacnianych warstw podbudowy, systemów ochrony wybrzeża lub ochrony przed szorowaniem lub wzmocnionych stromych zboczy, ścian i przyczółków.

Kim jest Naue?

Naue zapewnia klientom kompleksowe kompetencje w zakresie rozwiązań i wiedzy technicznej oraz tworzy niezawodne koncepcje w zakresie planowania i wdrażania. Dzięki naszym rozwiązaniom, produktom oraz usługom, takim jak instalacja, wsparcie projektowe i oprogramowanie, jesteśmy partnerem na każdym etapie realizacji projektu.

Ponad 50 lat doświadczenia z geosyntetykami i referencje dla złożonych projektów budowlanych potwierdzają nasze kompetencje.

Naue oferuje rozwiązania geotechniczne dla Twoich wyzwań inżynieryjnych

Jesteśmy partnerem w zakresie systemów uszczelniania podłoża składowisk odpadów, stabilizacji skarp w projektach inżynierii lądowej i wodnej, systemów uszczelniających do ochrony wód gruntowych, systemów ochrony wybrzeży, budowy tuneli i wielu innych.

Loading...
Go to Top