Rozwiązania dla inżynierii składowisk odpadów

Bezpieczne zarządzanie odpadami wymaga zgodności z lokalnymi przepisami dotyczącymi składowisk odpadów. Systemy geosyntetyczne Naue spełniają te wymagania bez wyjątku, są najwyższej jakości. Nasze nowoczesne rozwiązania w zakresie rekultywacji i ponownego zagospodarowania skażonych terenów, jak również w zakresie przykrycia, uszczelnienia pośredniego i podstawowego, chronią środowisko przed zanieczyszczeniem, skażeniem i degradacją. Ich funkcje obejmują ochronę, filtrację, separację i drenaż, a także wzmacnianie; są odporne na substancje żrące, łatwopalne i toksyczne. Pozwalają one na znaczne oszczędności w procesie budowy, zarówno pod względem zaopatrzenia w materiały, jak i czasu budowy, a także umożliwiają efektywne ponowne wykorzystanie lokalnej gleby.