Systemy ochrony przeciwerozyjnej

Niezależnie od tego, czy są to nasypy wzdłuż dróg, skarpy w parkach, brzegi czy dna rowów: erozja nie zatrzymuje się na żadnym z tych naturalnych lub zaprojektowanych krajobrazów.

Kiedy gleba zaczyna się osuwać, nic nie jest w stanie powstrzymać tego zjawiska, a rekultywacja tych obszarów staje się dość trudnym zadaniem.

Podobnie jak w wielu innych przypadkach, tak i tutaj obowiązuje ta sama zasada: lepiej zapobiegać niż naprawiać. Dzięki rozwiązaniom przeciwerozyjnym Secumat® firmy Naue można bezpiecznie wzmacniać skarpy, rowy i potoki oraz zapobiegać erozji.

Systemy ochrony przeciwerozyjnej Naue zapewniają tymczasową i trwałą kontrolę erozji dla każdego zastosowania w postaci produktów Secumat®. Obejmuje to geokraty Secumat® ClassicLine, kotwy montażowe i stalowe szpilki, a także inteligentne, zintegrowane maty przeciwerozyjne 3D Mesh. Secumat® GreenLine wykorzystuje biodegradowalne produkty powierzchniowe i drewniane kołki do mocowania.