Warstwa oddzielająca i filtrująca poniżej warstwy nośnej

Geowłóknina filtracyjna
Secutex® 251 GRK 4

Funkcje:

  • Oddzielenie warstw gleby o różnych rozmiarach ziaren
  • Doskonała retencja gleby przez geowłókninę filtracyjną zapobiega wypłukiwaniu przewodów.

Zalety:

  • Wysoka przepuszczalność
  • Rolki o szerokości do 6,0 m
  • Wysoki współczynnik tarcia
Loading...