Rozwiązania dla budownictwa kolejowego

Geowłókniny Naue oferują ekonomiczne i skuteczne rozwiązanie dla bezpiecznego budownictwa kolejowego. Zapewniają one skuteczną filtrację, separację, wzmocnienie, drenaż i hydroizolację, a także ochronę powierzchni i podłoża. Ich instalacja jest łatwa, szybka i opłacalna.