Geosyntetyki odgrywają ważną rolę w infrastrukturze hydroelektrycznej

Energia wodna generuje około 17% światowej energii elektrycznej i 70% globalnej energii odnawialnej. Kanały, tamy, elektrownie szczytowo-pompowe i inne konstrukcje inżynieryjne są częścią rozległej infrastruktury hydroelektrycznej. Geosyntetyki odgrywają ważną rolę w tym sektorze, w szczególności w rehabilitacji starzejących się obiektów hydroelektrycznych oraz w obniżaniu kosztów budowy i długoterminowych potrzeb konserwacyjnych nowych obiektów.

W systemach kanałów hydroelektrycznych, które dostarczają wody operacyjne do stacji generacyjnych lub dróg nawigacyjnych wokół punktów generacyjnych, stosuje się różne geosyntetyki. Geomembrany mogą zapewnić czystszy i szybszy przepływ wody hydroelektrycznej, podobnie jak geosyntetyczne wykładziny gliniane. Elektrownie szczytowo-pompowe są wysoce wydajnymi środkami równoważenia sieci elektrycznych. Woda może być magazynowana poza godzinami szczytu i uwalniana w godzinach szczytu do systemu hydroelektrycznego. W ten sposób zmniejsza się obciążenie systemu i koszty reagowania na zmienne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Bariery geosyntetyczne, takie jak geomembrany Carbofol® i Bentofix® GCL, są wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania w tych obiektach w celu zwiększenia wydajności operacyjnej.

W przypadku zapór i elektrowni wzmocnienie geosyntetyczne może zastąpić bardziej konwencjonalne i znacznie droższe betonowe ściany oporowe. Przykładowo, zastosowanie systemu Naue m3 w ścianach skrzydłowych elektrowni wodnej w Turcji pozwoliło zaoszczędzić 40% w stosunku do pierwotnie proponowanego projektu ściany betonowej. Zastosowanie geosiatek Secugrid® i geowłóknin w systemie MSE zastąpiło również to, co wymagałoby 700 ciężarówek specjalnego betonu.

Niezależnie od tego, czy budowa jest nowa, czy też teren jest remontowany, geosyntetyki sprawiają, że zastosowania hydroelektryczne są bardziej ekonomiczne i wydajne. Drogi wodne mogą być pogłębione, ściany oporowe mogą być budowane ze znacznie mniejszym śladem węglowym, erozja może być usunięta z systemu, przechowywane zapasy wody mogą być bardziej zrównoważone i wiele więcej.

Odnowione życie

Podczas gdy energia wodna stale się rozwija, znaczna część istniejącej infrastruktury jest dość stara i wymaga modernizacji, aby kontynuować działalność. Dobrym przykładem jest elektrownia szczytowo-pompowa Hohenwarte w Niemczech. Po 50 latach eksploatacji obiekt o mocy 320 MW odnowił swoje bezpieczeństwo i znaczenie, aktualizując obszar magazynowania za pomocą płyt GCL Bentofix® i geokompozytów Secudrain®.

Zarządzanie drenażem

Geosyntetyczne systemy drenażowe zapewniają wydajność i kontrolę. W przypadku systemów hydroelektrycznych jest to często związane z nachyleniem obiektów magazynowych. Zastosowanie geokompozytowego rozwiązania drenażowego, takiego jak Secudrain®, zapewnia wydajność usuwania wody i kontrolowania osadów. Takie połączenie zapewnia czystość całego systemu i zmniejsza wpływ podnoszącej się wody na zaprojektowaną skarpę. Linia Secudrain® obejmuje wiele konstrukcji, aby dostosować się do unikalnych wymagań dotyczących przepustowości i natężenia przepływu.

Bezpieczeństwo geosyntetyków

Geosyntetyki zapewniają inżynierii hydraulicznej to, czego potrzebują:

  • Doskonałe właściwości filtracyjne

  • Solidność i długoterminowa wydajność

  • Doskonała odporność chemiczna

  • Doskonała odporność chemiczna

  • Ochrona systemów barierowych za pomocą włóknin Secutex®

Loading...