Wsparcie inżynieryjne

Naue posiada zespół doświadczonych i dobrze przeszkolonych inżynierów. Oferujemy dedykowane wsparcie projektowe dla projektów infrastrukturalnych, składowisk odpadów i projektów hydrotechnicznych.

Usługi instalacyjne

Naue posiada doświadczony zespół, przeprowadzający instalacje systemów uszczelniających. Skontaktuj się z nami jako certyfikowaną firmą specjalistyczną, w celu realizacji projektu.

Oprogramowanie

Oprogramowanie Naue pomaga w projektowaniu grubości stabilizowanych i wzmacnianych warstw podbudowy, systemów ochrony przed erozja brzegową i podmywaniem oraz systemów z gruntu zbrojonego, murów oporowych i przyczółków.