Maty drenażowe

Długoterminowe działanie mat drenażowych Naue zostało szeroko zbadane zarówno w testach laboratoryjnych, jak i terenowych. Falista struktura rdzenia odwadniającego zapewnia wysoką wydajność hydrauliczną w długim okresie.