Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Ogólne

Poniżej znajduje się prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności poniżej.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie? Dane zbierane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w obowiązkowej informacji prawnej na stronie. Jak zbieramy Twoje dane? Niektóre dane są zbierane, gdy nam je podajesz. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym. Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy IT, gdy odwiedzasz stronę internetową. Te dane to głównie dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, którego używasz, lub kiedy uzyskałeś dostęp do strony. Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na naszą stronę internetową. Do czego używamy Twoich danych? Część danych jest zbierana w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy, jak odwiedzający korzystają ze strony. Jakie masz prawa dotyczące swoich danych? Zawsze masz prawo zażądać informacji o swoich przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich zbierania bezpłatnie. Masz również prawo zażądać ich poprawienia, zablokowania lub usunięcia. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w informacji prawnej, jeśli masz dalsze pytania dotyczące prywatności i ochrony danych. Możesz również złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.

Analityka i narzędzia zewnętrzne

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej mogą być przeprowadzane statystyczne analizy Twojego zachowania podczas przeglądania. Dzieje się to głównie za pomocą plików cookie i analiz. Analiza Twojego zachowania podczas przeglądania jest zazwyczaj anonimowa, tzn. nie będziemy w stanie Cię zidentyfikować na podstawie tych danych. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności. Możesz sprzeciwić się tej analizie. Poniżej poinformujemy Cię, jak skorzystać z tej opcji.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe informacje

Ochrona danych

Operatorzy tej strony internetowej bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszą polityką prywatności. Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, zostaną zebrane różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się dzieje. Należy pamiętać, że dane przesyłane przez internet (np. za pośrednictwem komunikacji e-mailowej) mogą być narażone na naruszenia bezpieczeństwa. Całkowita ochrona Twoich danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o odpowiedzialnym za tę stronę

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest: Naue GmbH & Co. KG Gewerbestr. 2 D-32339 Espelkamp Telefon: +49 5743 41-0 E-mail: info@naue.com Osoba odpowiedzialna to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. Możesz w każdej chwili cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy przesłać nam nieformalną wiadomość e-mail z takim żądaniem. Dane przetworzone przed otrzymaniem Twojego żądania mogą nadal być przetwarzane legalnie.

Prawo do składania skarg do organów regulacyjnych

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych. Właściwym organem regulacyjnym w sprawach związanych z przepisami o ochronie danych jest inspektor ochrony danych kraju związkowego Niemiec, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji umowy, w formacie standardowym, maszynowo odczytywalnym, do siebie lub do strony trzeciej. Jeśli wymagasz bezpośredniego przekazania danych innemu odpowiedzialnemu podmiotowi, nastąpi to tylko w zakresie technicznie możliwym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie w linii adresowej przeglądarki, gdy zmienia się z „http://” na „https://” oraz gdy ikona kłódki jest wyświetlana na pasku adresu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane, dane, które przesyłasz do nas, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z prawem masz prawo do bezpłatnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o swoich przechowywanych danych osobowych oraz o ich pochodzeniu, odbiorcy i celu, w jakim zostały przetworzone. Masz również prawo zażądać ich poprawienia, zablokowania lub usunięcia. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w naszym prawnie wymaganym powiadomieniu, jeśli masz dalsze pytania dotyczące danych osobowych.

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Niektóre z naszych stron internetowych używają plików cookie. Pliki cookie nie szkodzą Twojemu komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów. Pliki cookie pomagają uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tzw. „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają w pamięci Twojego urządzenia, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie na stronie. Możesz skonfigurować przeglądarkę, aby informowała Cię o używaniu plików cookie, abyś mógł zdecydować w poszczególnych przypadkach, czy zaakceptować czy odrzucić plik cookie. Alternatywnie przeglądarka może być skonfigurowana do automatycznego akceptowania plików cookie w określonych warunkach lub do zawsze odrzucania ich, lub do automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej. Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, których chcesz użyć (takich jak koszyk zakupów), są przechowywane zgodnie z Art. 6 ustęp 1 litera f DSGVO. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia optymalnej usługi wolnej od błędów technicznych. Jeśli inne pliki cookie (takie jak te używane do analizy Twojego zachowania podczas przeglądania) są również przechowywane, będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca strony automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje nam w „plikach dziennika serwera”. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • System operacyjny używany
  • Adres URL odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł. Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 (1) (b) DSGVO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pozostawisz swoje dane w formularzu kontaktowym w celu pobrania udostępnianych przez nas informacji, będziemy zbierać dane wprowadzone w formularzu, w tym dane kontaktowe, które podasz. Dane te będą używane do odpowiedzi na Twoje pytanie i wszelkie dalsze pytania oraz do skontaktowania się z Tobą w sprawie pobranych informacji. Nie udostępniamy tych informacji bez Twojej zgody. Przetwarzamy zatem wszelkie dane, które wprowadzasz do formularza kontaktowego, wyłącznie za Twoją zgodą zgodnie z Art. 6 (1) (a) DSGVO. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Wystarczy przesłać nam nieformalną wiadomość e-mail z takim żądaniem. Dane przetworzone przed otrzymaniem Twojego żądania mogą nadal być przetwarzane legalnie. Będziemy przechowywać dane, które podajesz w formularzu kontaktowym, dopóki nie zażądasz ich usunięcia, nie cofniesz zgody na ich przechowywanie lub cel ich przechowywania przestanie obowiązywać (np. po zrealizowaniu Twojego żądania). Wszelkie obowiązkowe przepisy ustawowe, zwłaszcza dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych, pozostają bez zmian.

4. Analiza i reklama

Leadinfo

Korzystamy z usługi generowania leadów świadczonej przez Leadinfo B.V., Rotterdam, Holandia, która rozpoznaje wizyty firm na naszej stronie internetowej na podstawie adresów IP i pokazuje nam powiązane publicznie dostępne informacje, takie jak nazwy firm lub adresy. Ponadto Leadinfo umieszcza dwa pliki cookie pierwszej strony, aby zapewnić przejrzystość, w jaki sposób nasi odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej, oraz narzędzie przetwarza domeny z podanych danych formularzy (np. „leadinfo.com”), aby skorelować adresy IP z firmami i poprawić swoje usługi. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.leadinfo.com. Na tej stronie: www.leadinfo.com/en/opt-out masz opcję rezygnacji. W przypadku rezygnacji Twoje dane nie będą już używane przez Leadinfo.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Usługa ta jest świadczona przez Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). reCAPTCHA służy do sprawdzania, czy dane wprowadzone na naszej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. Aby to zrobić, reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na stronę internetową. Do analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas, przez jaki odwiedzający przebywał na stronie, lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Zebrane podczas analizy dane będą przekazywane do Google. Analizy reCAPTCHA odbywają się całkowicie w tle. Odwiedzający stronę internetową nie są informowani o tym, że taka analiza ma miejsce. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 (1) (f) DSGVO. Operator strony ma uzasadniony interes w ochronie swojej strony przed niewłaściwym automatycznym przeglądaniem i spamem. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ oraz https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

5. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek z YouTube, które są obsługiwane przez Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron zawierających wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest wtedy informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, YouTube umożliwia powiązanie Twojego zachowania podczas przeglądania bezpośrednio z Twoim profilem osobistym. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. YouTube jest używany, aby nasza strona była atrakcyjna. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z Art. 6 (1) (f) DSGVO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w deklaracji ochrony danych YouTube pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji udostępnianych przez portal wideo Vimeo. Usługa ta jest świadczona przez Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA. Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron zawierających wtyczkę Vimeo, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Vimeo. Serwer Vimeo jest wtedy informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo otrzyma Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany na Vimeo podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub nie masz konta Vimeo. Informacje są przekazywane do serwera Vimeo w USA, gdzie są przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Vimeo, Vimeo umożliwia powiązanie Twojego zachowania podczas przeglądania bezpośrednio z Twoim profilem osobistym. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem https://vimeo.com/privacy.

Adobe i Google Web Fonts

W celu jednolitego przedstawienia czcionek, ta strona używa czcionek internetowych dostarczonych przez Adobe i Google. Kiedy otwierasz stronę, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.
Kiedy wywołujesz stronę naszej witryny, która zawiera wtyczkę społecznościową, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Adobe i Google. Adobe i Google stają się zatem świadomi, że nasza strona internetowa została wywołana za pomocą Twojego adresu IP. Używanie czcionek internetowych Adobe i Google odbywa się w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z Art. 6 (1) (f) DSGVO.
Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa standardowej czcionki.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników:
Adobe:
Google:

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Jest ona obsługiwana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z Google Maps, konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej oraz ułatwienia lokalizacji miejsc, które wskazujemy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z Art. 6 (1) (f) DSGVO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.