Warstwa ochronna dla geosyntetycznych wykładzin glinianych i geomembran w konstrukcjach gruntowych

Secutex® R 901 DB

Funkcja:

  • Secutex® jako warstwa ochronna pod i na geomembranach

Zalety:

  • Ochrona przed uszkodzeniami dzięki geowłókninie Secutex®
  • Włóknina ochronna wykonana z włókien 1A PP
  • Trwała odporność zgodnie z certyfikatem DIBt
Loading...